Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Заповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община ИскърЗаповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община Искър12.10.202122
Icon of ОБЯВА за приемане на военна служба ОБЯВА за приемане на военна служба 02.05.202323
Icon of Продажба на УПИ XII квартал 81 гр. ИскърПродажба на УПИ XII квартал 81 гр. Искър23.05.202323
Icon of обява за приемане на военна служба - Сухопътни войскиобява за приемане на военна служба - Сухопътни войски30.06.202323
Icon of Покана Обществено обсъждане на бюджет 2023Покана Обществено обсъждане на бюджет 202311.08.202323
Icon of ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСКЪР ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН И РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА ЗА МАНДАТ 2024-2028ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСКЪР ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН И РАЙОНЕН СЪД – КНЕЖА ЗА МАНДАТ 2024-202803.07.202323
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 22.08.202323
Icon of ОБЯВА за вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурсОБЯВА за вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс02.05.202324
Icon of Обява за приемане на военна службаОбява за приемане на военна служба22.06.202324
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХII с площ 690 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4140.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХII с площ 690 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4140.00 22.08.202324
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 22438.419.28 с площ 4831 м2  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 22438.419.28 с площ 4831 м2 09.04.202424
Icon of Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информацияПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация12.10.202225
Icon of Обява вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия след провеждане на конкурсОбява вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия след провеждане на конкурс03.05.202325
Icon of Становище Екологична оценкаСтановище Екологична оценка08.03.202425
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоарната площ между кв.66В и кв.68 по плана на гр.Искър, с площ 17 кв.м.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоарната площ между кв.66В и кв.68 по плана на гр.Искър, с площ 17 кв.м.08.04.202425