Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Продажба на УПИ I квартал 136A гр. ИскърПродажба на УПИ I квартал 136A гр. Искър23.05.202337
Icon of продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, с площ 3984 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Гръбльовското”продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, с площ 3984 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Гръбльовското”19.07.202138
Icon of Обява - Национален ученически конкурс "Наследник съм на" за 110 години Балкански войниОбява - Национален ученически конкурс "Наследник съм на" за 110 години Балкански войни12.07.202338
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.142.87Търг за продажба на земя: 55782.142.8722.07.202039
Icon of Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“21.11.202239
Icon of Продажба на УПИ XV-1206,1207 квартал 71 с. Д. ЛуковитПродажба на УПИ XV-1206,1207 квартал 71 с. Д. Луковит23.05.202339
Icon of Обява за приемане на военна служба - длъжност за сержант във военния духов оркестър в Съвместното командване на специалните операцииОбява за приемане на военна служба - длъжност за сержант във военния духов оркестър в Съвместното командване на специалните операции21.11.202339
Icon of Обява за приемане на военна служба - Сухопътни войскиОбява за приемане на военна служба - Сухопътни войски21.11.202340
Icon of продажба на недвижим имот в гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.145.591 по КККР с площ 1828 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Чернева млака”продажба на недвижим имот в гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.145.591 по КККР с площ 1828 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Чернева млака”18.11.202140
Icon of Продажба на УПИ XIV-1202 квартал 71 с. Д. ЛуковитПродажба на УПИ XIV-1202 квартал 71 с. Д. Луковит23.05.202340
Icon of Имоти към обява за ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕИмоти към обява за ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ17.05.202341
Icon of Становище Екологична оценка за изменение на общ устройствен план на община ИскърСтановище Екологична оценка за изменение на общ устройствен план на община Искър14.03.202441
Icon of Издадена скица с виза за проектиране на „Допълващо застрояване - Автомивка"Издадена скица с виза за проектиране на „Допълващо застрояване - Автомивка"01.03.202441
Icon of Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-871 с площ 3972 кв.м., находящ се  в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, при начална тръжна цена от 15900.00Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-871 с площ 3972 кв.м., находящ се в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, при начална тръжна цена от 15900.0014.10.202142
Icon of Обява ВМСОбява ВМС12.01.202442