Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of За продажба на недвижим имот І-1135 За продажба на недвижим имот І-1135 17.11.2017237
Icon of За продажба на недвижим имот І-1852 За продажба на недвижим имот І-1852 17.11.2017240
Icon of За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 17.11.2017281
Icon of За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.СтароселциЗа продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци17.11.2017282
Icon of Заповед на Кмета на община Искър относно наем на  полските пътища.Заповед на Кмета на община Искър относно наем на полските пътища.24.11.2017419
Icon of Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади.01.12.2017264
Icon of Обява за войнишки длъжностиОбява за войнишки длъжности15.12.2017282
Icon of Обявява се конкурс за избор на здравен медиаторОбявява се конкурс за избор на здравен медиатор09.01.2018230
Icon of Заповед за изменение на заповед №РД -290/12.09.2017Заповед за изменение на заповед №РД -290/12.09.201711.01.2018288
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XVIIIПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XVIII26.02.2018203
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XIX-961 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XIX-961 26.02.2018208
Icon of Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стоп.2018-2019 г.Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стоп.2018-2019 г.26.02.2018189
Icon of Забрана на пашата на животни в определени територии.Забрана на пашата на животни в определени територии.02.03.2018186
Icon of Публичен търг с явно наддаване за част от автогара Искър Публичен търг с явно наддаване за част от автогара Искър 15.03.2018207
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.ИскърПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър21.03.2018199