Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна службаОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба02.05.202347
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.50.407Търг за продажба на земя: 55782.50.40722.07.202048
Icon of продажба на недвижим имот в гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.145.631 по КККР с площ 574 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Боново” продажба на недвижим имот в гр.Искър, общ. Искър, област Плевен, представляващ ПИ с идентификатор 55782.145.631 по КККР с площ 574 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Боново” 18.11.202148
Icon of Обява за Топъл обяд - кандидатстване по новата процедураОбява за Топъл обяд - кандидатстване по новата процедура12.10.202248
Icon of Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен счетоводител в община ИскърОбява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен счетоводител в община Искър03.09.202149
Icon of Обява 22438.419.28 Д. ЛуковитОбява 22438.419.28 Д. Луковит24.10.202249
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202249
Icon of Становище Екологична оценка за изменение на общ устройствен план на община ИскърСтановище Екологична оценка за изменение на общ устройствен план на община Искър14.03.202449
Icon of ОБЩИНА ИСКЪР Обявява процедура за подбор на  Координатор на Екипа за управление на услугата на непълно работно време и за работа по график.ОБЩИНА ИСКЪР Обявява процедура за подбор на Координатор на Екипа за управление на услугата на непълно работно време и за работа по график.15.09.202350
Icon of Заповед за отчуждаванеЗаповед за отчуждаване13.03.202450
Icon of Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти на община ИскърОбявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти на община Искър12.02.202450
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 1000 кв.м., находящ се  в кв.103 по плана на гр.ИскърПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 1000 кв.м., находящ се в кв.103 по плана на гр.Искър08.04.202450
Icon of С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПИ 55782.500.69С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПИ 55782.500.6922.03.202251
Icon of Обява за заемане на длъжността "Главен инженер"  в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство (СИРТСУ)“  при община Искър, област ПлевенОбява за заемане на длъжността "Главен инженер" в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство (СИРТСУ)“ при община Искър, област Плевен15.03.202251
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 9000ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 900022.08.202351