Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6. Проект на договор 6. Проект на договор57.4 KiB26
Icon of 5. Приложение 4.1 - КСС 5. Приложение 4.1 - КСС251.5 KiB30
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка21.3 KiB26
Icon of 3. Образец 3 - Техническо предложение 3. Образец 3 - Техническо предложение47.4 KiB14
Icon of 3. Образец 1 - Опис 3. Образец 1 - Опис31.7 KiB15
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB41
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB30
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB38
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB48
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB81
1 2 3 4