Get Adobe Flash player

Дневен ред комисии 2019-2023 г.

 

03. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.12.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации” Формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Лук...

02. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 19.12.2019 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД...

01. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.11.2019 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общинс...