Get Adobe Flash player

Евроизбори – Секция 8

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР
населено място С.ПИСАРОВО,  кметство ……………….,  секция № 008
Адрес на избирателната секция: ………………………………….

Име Презиме Фамилия
АДЕЛИНА МАКСИМОВА ВЕЛЧЕВА
АКСИНИЯ ГАЛЕВА МАРИНОВА
АКСИНИЯ ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА ДОБРОМИРОВА АТАНАСОВА
АЛБЕРТ БИСЕРОВ ТОНКОВ
АЛБЕРТ ЛИШКОВ АЛБЕРТОВ
АЛБЕРТИНА МАНОЛОВА ТОНКОВА
АЛЕКСАНДРИНА АНДРИЯНОВА РАЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ИВОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕОНОРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МИХОВ ВЪЛКОВСКИ
АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ТОДОРОВ
АЛИ РЕДЖЕПОВ АЛИЕВ
АНА ИЛИЕВА СЕЙКОВА
АНА МИХАЙЛОВА ПАНОВА
АНА ТОНКОВА МИХАЙЛОВА
АНАСТАСИЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА
АНАТОЛИ БЛАГОМИРОВ СИМЕОНОВ
АНАТОЛИ ИВОВ МОНОВ
АНАТОЛИ РУМЕНОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ НИНКОВ НИНОВ
АНГЕЛ ЦОЛОВ РАДЮВСКИ
АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕШЕВА
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
АНДРЕЙ ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ
АНДРИЯН АСЕНОВ СИМЕОНОВ
АНЕЛИЯ ИВОВА МОНОВА
АНЕЛИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
АНЕТА АРИНОВА ТОНКОВА
АНЕТА ДЖИХАНОВА СИМЕОНОВА
АНИ АСПАРУХОВА МИХАЙЛОВА
АНИ НАЙДЕНОВА ТОНКОВА
АНИТА АСЕНОВА ИЛИЕВА
АНИТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
АНКА ТОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
АННА ВЕНИАМИНОВА АРСОВА
АНТОАНЕТА ИГНАТОВА ЦЕКОВА
АНТОНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
АСЕН АНАТОЛИЕВ РАЧЕВ
АСЕН АТАНАСОВ ИВОВ
АСЕН БОРИСОВ КАПАНОВ
АСЕН МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ
АСЕН НАЧКОВ АГУШЕВ
АСПАРУХ НАЙДЕНОВ КОСТОВ
АСЯ МЕТОДИЕВА ДОНЧЕВА
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВОВ МИКОВ
АТАНАСКА ПЕТКОВА ИГНАТОВА
АТАНАСКА ПЕТКОВА НЕЙКОВА
АТАНАСКА СТОИЛОВА НИКОЛАЙЧЕВА
БЕНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
БИНКА МАНОЛОВА ТОНКОВА
БИНКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
БИНЧО МИТКОВ МИХАЙЛОВ
БИСЕР ТОНКОВ МИХАЙЛОВ
БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА РУСАНОВА
БИСТРА ИВАНОВА ВЪЛКОВСКА
БИСТРА ЯНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
БЛАГОМИР АНДРИАНОВ СИМЕОНОВ
БОГДАН АНТОНОВ МАТОВ
БОГОМИЛ АСЕНОВ МАРКОВ
БОЖИДАРКА АНТОНОВА ШОПОВА
БОНКА ГОРАНОВА ГАНЧЕВА
БОРИС НИКОЛОВ ЯКОВ
БОРИС ТИХОМИРОВ ЯКОВ
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ КОДОШОВСКИ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ЗАКОВ
БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЪЛЧЕВ
БОРЯНА АТАНАСОВА ИВОВА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
БОРЯНА МИТКОВА СИМЕОНОВА
БОЯН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ МАТОВСКИ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛОВ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ МАТОВСКИ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА ЛЕЩАРСКА
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЬО ВЕЦОВ ПАКОВСКИ
ВАЛЯ ПАВЛОВА ТОДОРОВА
ВАЛЯ РАДКОВА РАШЕВА
ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА КАМИШЕВА
ВАНЮША ВЪЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВАСИЛ ГЕРГОВ АЛВАНСКИ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪТКОВСКИ
ВАСИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕШОВСКИ
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ РОМАНСКИ
ВАСИЛКА СИМЕОНОВА ФИЛЮВСКА
ВЕЛА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ВЕЛИКА ДИНОВА ДИНОВА
ВЕЛИКО АСЕНОВ ГЕРАСИМОВ
ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА ВЕЛИКОВА
ВЕНЕРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА ВЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ МАТОВСКИ
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВА РУМЕНОВА МАНОЛОВА
ВЕРА ВЕЛИЧКОВА ДЕСПОДОВА
ВЕРА ГЕТОВА РАДЬОВСКА
ВЕРКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА
ВЕРКА ЦВЕТАНОВА ЛЕЩАРСКА
ВЕСА ГОРАНОВА ЯНАКИЕВА
ВЕСА ТОТОВА ВЪТКОВСКА
ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ МИРЧЕВ
ВЕСЕЛИН НАСКОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИНА ВЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНА ДИКОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА КАБАКЧИЙСКА
ВЕСКА СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА
ВЕСКА СТОЙЧЕВА ГОРАНОВА
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА ПАМУШКА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИЧКОВА ТАНКОВА
ВИОЛЕТА ДОНКОВА КАПАНОВА
ВИОЛЕТА НИНОВА ДЕСПОДОВА
ВЛАДИМИР ДАКОВ СТЕФАНОВСКИ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ВОЙКА МОНОВА ИВАНОВА
ВОЛОДИ АНГЕЛОВ ЛЕЩАРСКИ
ВРЪБКА ХРИСТОВА ЛИЛОВА
ВУТО АНГЕЛОВ ЛЕЩАРСКИ
ВЪЛКА СПАСОВА НИНЧОВСКА
ВЪЛКО КОСТАДИНОВ ЯКИМОВ
ВЪЛКО НИНОВ ВЪЛКОВСКИ
ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНОВ
ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИНА ИЛИЕВА ГЕРАСИМОВА
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЙОНКИНСКА
ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
ГАЛЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ МИХОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ВЕЛЕВА
ГАНО АЛЕКСАНДРОВ ГАНОВ
ГАТО МОНОВ ГАТОВ
ГЕНА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА
ГЕНА ВАСИЛЕВА ЦАНИНСКА
ГЕНА ВЕЛЮВА ВУТОВСКА
ГЕНА ЗАХАРИЕВА МИЛМАНОВСКА
ГЕНА ИЛИЕВА РАДЕВА
ГЕНАДИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ГЕНО ЦВЕТАНОВ ДИЛОВ
ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ДРАГАНОВСКА
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ ГАТОВ МОНОВ
ГЕОРГИ ДАКОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ФЛОРОВ
ГЕОРГИ ИГНАТОВ СТОИМЕНОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ЧЕРНЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НЕДЯЛКОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НИКОЛАЙЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ КАМИШЕВ
ГЕОРГИ СТАНКОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ ЦАРИНОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕРГАНА МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ГЕРГАНА МИТКОВА СИМЕОНОВА
ГЕРГАНА РАДОСЛАВОВА ГОРАНОВА-ГЕТОВА
ГЕРГИНА АНТОНОВА ЗАХАРИЕВА
ГЕРГИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ГЕРГИНА ХРИСТОВА МАТОВСКА
ГЕТО ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
ГИНКА АСПАРУХОВА МИТОВА
ГИРГИНА ХРИСТОВА МАТОВСКА
ГОРАН ВАСИЛЕВ ТАНКОВ
ГОРАНКА РУМЕНОВА МАНОЛОВА
ГОШО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ГРЕТА МАРИУС ТОДОРОВА
ГРОЗДАНА ВЕЛИКОВА ГЕРАСИМОВА
ДАКО НЕШКОЛОВ СТЕФАНОВСКИ
ДАМЯН ДИНОВ ДАМЯНОВ
ДАНАИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ГОЛЕВ УСИНОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ДАНКА ЦВЕТАНОВА СЕРБЕШКА
ДАНЧО ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
ДАРИН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЗАКОВСКА
ДЕЯН НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ
ДЖИХАН СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ
ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА
ДИМАНА ЛАШОВА ПАНОВА
ДИМИТРА ИЛИЕВА ДИЧОВСКА
ДИМИТРА КРЪСТЕВА ВЪЛЧАНОВСКА
ДИМИТРИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА БЕЛЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ НАНКОВСКИ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛЧОВСКИ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ХУБАВЕШКИ
ДИМИТЪР ТОТОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЛИЛОВ
ДИНКА ЛУКАНОВА СЛАВКОВСКА
ДИНКА ЦОКОВА ЦАНИНСКА
ДОБРИНА ЙОТОВА ПЕТКОВА
ДОНКА БОРИСОВА СТАНКОВА
ДОНКА ПЕТКОВА БОРИСОВА
ДОНКА ФЛОРОВА ЦВЕТКОВА
ДОНЧО ГОРАНОВ ИВАНОВ
ДОРА ВЕЛИЧКОВА МИТЕВСКА
ДРАГОМИР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
ЕДВИГА ВАЛЕНТИНОВА МАТОВА
ЕЛЕНА БАЛИНОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА НИНОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНКА ЙОНЧЕВА ДАМЯНОВА
ЕЛЕОНОРА ДАНЧЕВА СИМЕОНОВА
ЕЛКА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
ЕЛКА ДАНАИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЕМА АЛБЕРТОВА ЛИШКОВА
ЕМИЛ АНДРИАНОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ СИМЕОНОВ
ЕМИЛ БИНЧЕВ МИТКОВ
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА БОРИСОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МЕЛЛИУ
ЕМИЛИЯ ТИХОМИРОВА ЯКОВА
ЕМИЛИЯН МИЛКОВ АСЕНОВ
ЕМИРА АСЕНОВА УЗУНОВА
ЕНЧО АСЕНОВ АГУШЕВ
ЕРЕМИЯ ИВАНОВ МАРКОВСКИ
ЗАХАРИ ВЕЛЧЕВ ЦЕНОВ
ЗДРАВКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКА ПЕТКОВА СТОИЛОВА
ЗОЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЗЮЛКЯР ХЮСЕИНОВА КАЛОВА
ИВАЙЛО ГЕНОВ ДИЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ
ИВАЙЛО ГЕТОВ МИХАЙЛОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАМУШКИ
ИВАЙЛО КЛИМЕНТОВ ВЪРБАНОВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ТОНЕВ ХРИСТОВ
ИВАЛИН ЛЮБЕНОВ ПАНОВ
ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ИВАЛИНА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЪТОВ НЕНКОВСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН МИХОВ ВЪЛКОВСКИ
ИВАН ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ИВАН ПЕТРОВ ПАНОВ
ИВАН САВЧЕВ ПАШОВ
ИВАН ТОДОРОВ МАТОВСКИ
ИВАН ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
ИВАН ФИЛИПОВ КОЛАРСКИ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА НЕНЧЕВА
ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ДИЛОВА
ИВАНКА КИРКОВА ЦЕКОВА
ИВАНКА НИНОВА ГЕНОВА
ИВАНКА СПАСОВА НИКОЛАЙЧОВСКА
ИВАНЧО ПЕТРАКИЕВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН ПЕТРОВ ЗАКОВ
ИВО МОНОВ ИВАНОВ
ИГНА ТОДОРОВА ДАРАШКА
ИЛИАН ДОБРОМИРОВ ИЛИЕВ
ИЛИАН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ
ИЛИАНА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
ИЛИЙКА МАТОВА ГАНОВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ СЕЙКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ДОНКОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ БАНОВ
ИЛИЯ ПАНТАЛЕЕВ ТОДОРОВ
ИЛИЯ СИМЕОНОВ НЕНЧЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ИЛИЯН ПЕТРАКИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ЮЛИАНОВ ПАКОВСКИ
ИЛИЯНА КОСТОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА СПИРДОНОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯС ТАКОВ АНГЕЛОВ
ИРЕНА АСЕНОВА ТОДОРОВА
ИРЕНА МИТКОВА ЗЛАТКОВА
ИСКРЕН ДАНАИЛОВ ДИМИТРОВ
ИСКРЕН СЕВДАЛИНОВ АРСОВ
ИСКЪР ИЛИЕВ РИЗОВ
ИЦО СЕВОВ АРСОВ
ЙОАНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ТОПАНЯРСКИ
ЙОРДАН СТОЙЧЕВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА МАТОВСКА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА СЪЙКОВА
ЙОТО НИНОВ ЙОТОВ
КАДИЯН БОРИСЛАВОВ ГОДЖУНОВ
КАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
КАЛОЯН ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
КАТЯ ДИКОВА ЦВЕТАНОВА
КАТЯ ДОНЕВА ЛИЛОВА
КАТЯ КАМЕНОВА ЛЕЩАРСКА
КАТЯ НАЙДЕНОВА ПАКОВСКА
КЛИМЕНТ ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
КОСТАДИН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КОСТО КОСТОВ ЯКИМОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДУЛИЧ
КРАСИМИР ВЪРБАНОВ ЦЕКОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР МИТКОВ РАЧЕВ
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
КРАСИМИРА СПЛЕНДИТОВА НИКОЛОВА
КРЪСТЬО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
КРЪСТЬО СИМЕОНОВ ПАНОВ
ЛАКО ЛАКОВ ДИМИТРОВ
ЛАТИНКА КРЪСТЕВА МИХАЙЛОВА
ЛАТИНКА НИКОЛАЕВА ДИЛОВА
ЛИЛИЯ МАРИНОВА ИВОВА
ЛИЛИЯ МОНОВА ИВАНОВА
ЛИЛО ХРИСТОВ ЛИЛКОВ
ЛИЛЯНА МАРКОВА НЕЛКОВСКА
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА МАНОВСКА
ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА СЕЙКОВА
ЛИЦКА МОНОВА МИШОВА
ЛЮБЕНА НИКОЛОВА ГЕТОВА
ЛЮБКА ПАНОВА ГЕТОВА
ЛЮБОМИР БОГДАНОВ АНТОНОВ
ЛЮБОМИР ТОНЕВ ХРИСТОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ СТОИЛОВ
МАГДА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА НИНОВА
МАГДАЛИНА НАКОВА СТЕФАНОВСКА
МАНОЛ АРИНОВ ТОНКОВ
МАРГАРИТА АСЕНОВА УЗУНОВА
МАРГАРИТА ИЦОВА АРСОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЛЕВАШКА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ЛУКАНОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА НИКОЛЧОВСКА
МАРИАНА КЛИМЕНТОВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ПАНОВА
МАРИЙКА ИЛИЕВА ЛЕЩАРСКА
МАРИНЕЛА АНДРИАНОВА СИМЕОНОВА
МАРИНЧО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
МАРИО ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
МАРИУС АСЕНОВ ТОДОРОВ
МАРИЯНА ВЪЛКОВА ТОТОВА
МАРИЯНКА ЛИШКОВА НИНОВА
МАРКА НАНЧОВА ЩЪРКОВСКА
МАРТИН СЕМЬОНОВ ВЪЛОВ
МАЯ ПЕТРОВА НЕЙКОВА
МЕНДУХА СЕЛЯЙДИНОВА МИТКОВА
МЕРАЛ ХЮСЕИНОВА КАЛОВА
МИГЛЕНА МИТКОВА МИТОВА
МИЛЕНА АНДРИАНОВА СИМЕОНОВА
МИЛЕНА КОСТОВА РАЙКОВА
МИЛКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО РАШКОВ КАЛИНОВ
МИНКО ЛИТОВ ВЕЛИНСКИ
МИРА СИМЕОНОВА МИХАЛКОВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МИКОВ
МИРОСЛАВ ИЦОВ АРСОВ
МИРОСЛАВ ПЕНЧЕВ ДАМЯНОВ
МИРОСЛАВ СЕВДАЛИНОВ АРСОВ
МИРЯНКА ЙОТОВА МАРИНОВА
МИТКО ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВСКИ
МИТКО ГЕНЧОВ СТОЯНОВ
МИТКО СИМЕОНОВ ГЕРГОВ
МИХАИЛ ТОНКОВ АРСОВ
МИХАЙЛ ГЕТОВ МИХАЙЛОВ
МИШО МИШОВ ГЕТОВ
МИШО ЦВЕТАНОВ ЦАНИНСКИ
МУХАББАТ ТАКОВ АНГЕЛОВ
НАДА СТЕФАНОВА МИТКОВСКА
НАДКА ДИМИТРОВА МАТОВСКА
НАДКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
НАДКА ЦОКОВА ДИМИТРОВА
НАДЯ СИМЕОНОВА МАРИНОВА
НАТАЛИЯ АНАТОЛИЕВА АРСОВА
НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ХУБАВЕНСКА
НЕДКА ИВАНОВА НЕЙКОВСКА
НЕДКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
НЕДКО СТОЯНОВ НИКОЛАЙЧЕВ
НЕЙКА АТАНАСОВА ВЪТКОВСКА
НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА РУСАЛИМОВА
НЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
НЕШКА МАРИНОВА КОЧЕВА
НЕШКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
НИКОДИМ ДИМИТРОВ ДИЛКОВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛА КРЪСТЕВ НЕШКОЛОВ
НИКОЛА НИНОВ ЦЕНОВСКИ
НИКОЛА ЦВЕТАНОВ ВУТОВСКИ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ЛЕБЕШКОВ
НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ МИЛАДИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЯКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ФИДАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЯКОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙЧО ТОДОРОВ МАНОВСКИ
НИКОЛИНА АНАСТАСОВА КУЗЕВА
НИКОЛИНА ГОРАНОВА КОЛЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА НИНОВА-ДИЛКОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА МИТОВСКА
НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
НИНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
НИНА ТОДОРОВА ПЕШОВСКА
НИНА ТОТОВА АСЕНОВА
НИНКО АНГЕЛОВ НИНОВ
НИНО КОСТАДИНОВ НИНОВ
НОРА ПЕТРОВА ГЕНОВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
ПАВЕЛ СЕВДОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИН АНГЕЛОВ ПАНОВ
ПАВЛИН АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ВРАЖАЛОВА
ПАВЛИНА ИВАНОВА КОЛАРСКА
ПАВЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ЛЕЩАРСКА
ПАУЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕШОВСКА
ПЕНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА МЕТОДИЕВА ЙОРДАНОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА АЛВАНСКА
ПЕНКА ПЛАМЕНОВА НИНОВА
ПЕНКА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА
ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ВЪЛЧИНОВСКА
ПЕНКО ДЖИХАНОВ СИМЕОНОВ
ПЕНЧО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ПЕРУНИКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ПЕТКАНА ТОТОВА ХРИСТОВА
ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО АСЕНОВ МАРКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ДИНОВ
ПЕТРА АНАСТАСОВА СИРАШКА
ПЕТРА СТЕФАНОВА РОШИДОВСКА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАКОВ
ПЕТЪР ГОРАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ВЪРБАНОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МИЛУШЕВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЙЧЕВ МАНОВСКИ
ПЕТЯ ДОБРОМИРОВА МЕТОДИЕВА
ПЕТЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ НЕЙКОВА НЕЙКОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ПЕТЯ СИМОВА ТОДОРОВА
ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ МАТОВСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ДУЛИЧ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ЙОЛОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЙОТОВ
ПЛАМЕН ТРАЙКОВ ВРАЖАЛОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ САНДАНСКИ
ПЛАМЕН ЦВЕТЕЛИНОВ ДУЛИЧ
РАДКА АСПАРУХОВА МОНОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ДАШКОВСКА
РАДКО ИВАНОВ РАДЕВ
РАДОСЛАВ АНАТОЛИЕВ РАЧЕВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ ДОНЧЕВ ГОРАНОВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ СИМЕОНОВ
РАДОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ ЦЕНОВ
РАДОСЛАВА МИРОСЛАВОВА АРСОВА
РАДОСТИНКА ДИМИТРОВА ПАНТАЛЕЕВА
РАЙНА ЦЕКОВА КОСТОВА
РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
РЕНИ ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА
РОЗА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
РОЗА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
РОМАН МАРИНОВ ИЛИЕВ
РОМАРИО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
РОСИЦА РАДКОВА ИВАНОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
РУМЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
РУСЛАН ДИЛЯНОВ РУСАЛИМОВ
САШКА АДРИЯНОВА МАРИНОВА
САШО ЯНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ СЪЙКОВ
СВЕТОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ НИНЧОВСКИ
СВЕТОСЛАВ ПАНТАЛЕЕВ МАТОВСКИ
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ЗАКОВ
СВЕТОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ГОРАНОВ
СЕВДА ТИХОМИРОВА ЯКОВА
СЕВДАЛИН ИЦОВ АРСОВ
СЕВДАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИЛОВА
СЕМЬОН ЦЕНОВ ВЪЛОВ
СЕРГЕЙ ТОДОРОВ СПАСОВ
СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ ДЖИХАНОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА МЕТОДИЕВА
СИЛВИЯ МАРИЯНОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ЮЛИАНОВА ПАКОВСКА
СИМЕОН ПЕТРОВ ПАНОВ
СИМЕОНА ГЕРГОВА РУШИДОВСКА
СИМЕОНКА ДИМИТРОВА БЕТОВСКА
СИМЕОНКА СТОЯНОВА НЕЛКОВСКА
СИМО НИКОЛАЙЧЕВ МАНОВСКИ
СИМО ТОДОРОВ ГУРМАНСКИ
СЛАВКА АНТОНОВА ДЕНЧЕВА
СЛАВКА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА
СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
СОНЯ АРИНОВА ТОНКОВА
СОНЯ ВЕЛИЧКОВА МИРЧЕВА
СПАСКА КОСТОВА ЯКИМОВА
СПАСКА НЕДЯЛКОВА ТОДОРОВА
СПАСКА ПЕТРОВА ДОНКОВА
СПАСКА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВСКА
СТАНА ЛАШОВА СИМЕОНОВСКА
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ НАСКОВ
СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
СТАНКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
СТЕЛИЯН ЦВЕТАНОВ ВЕЛЕВ
СТЕФАН ДОНЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ПАНТАЛЕЕВ МАТОВСКИ
СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕШОВСКИ
СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА МАНЕЧКОВСКА
СТЕФКА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
СТЕФКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
СТОЯН МАРИНОВ ДОСЕВ
СТОЯН МИТКОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
СТОЯНКА ВЪРБАНОВА ЦЕЛОВА
ТАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ИВАНОВА САВЧЕВА
ТАНЯ ХРИСТОВА АГУШЕВА
ТАТЯНА ВЪЛКОВА БОРИСОВА
ТАХИР РЕДЖЕПОВ АЛИЕВ
ТЕОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ТЕРЕЗА ИЛКОВА ПАНОВА
ТИНКА ДАШКОВА ЦОЛЕЕВСКА
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТОТОВ
ТИХОМИР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ТИХОМИР ПАНТАЛЕЕВ МИТОВСКИ
ТИХОМИР СТЕФАНОВ ПЕШОВСКИ
ТИХОМИРА ИЛИЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ТИХОСЛАВ ИВАНОВ ПАНОВСКИ
ТОДОР ВЕЛИЧКОВ МИРЧЕВ
ТОДОР ГОРАНОВ ЙОЧОВСКИ
ТОДОР НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА ГЕТОВА ЛЕЩАРСКА
ТОМИ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ТОНИ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
ТОНИ РУСЕВ ТОНЕВ
ТОНКО МИХАЙЛОВ ТОНКОВ
ТОТА ИВАНОВА ДОСЕВА
ТОТКА НАЙДЕНОВА ЛЕЩАРСКА
ТОТО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
ТРИФОН ГОРАНОВ ЙОЧОВСКИ
ФАНЧО ДЖИХАНОВ СИМЕОНОВ
ФАНЯ МИХАЙЛОВА ВЪЛКОВСКА
ФИДАНА АНДРЕЕВА АЛЕКСИЕВА
ФИДАНА ГЕОРГИЕВА ЯКОВА
ХАРИ ЕМИЛОВ МАРИНОВ
ХРИСТАНА ПЕТКОВА ЛЕБЕШКОВСКА
ХРИСТИНА АСЕНОВА ГЕТОВА
ХРИСТИНА ВЕЛЧЕВА ПАВЛОВА
ХРИСТИНА ПАНТАЛЕЕВА МАТОВСКА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИЯН МИХОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ТАНКОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ МАТОВСКИ
ХЮСЕИН КАЛОВ КАЛОВ
ЦАНКО ЦВЕТАНОВ НИНОВ
ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧЕВА
ЦВЕТА ЕРЕМИЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТА НЕДЯЛКОВА ГОРАНОВА
ЦВЕТА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ЛЕБЕШКОВСКИ
ЦВЕТАН МОНОВ ЦАНИНСКИ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ БЕТОВСКИ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА НАЧОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА РИБАРОВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХУБАВЕНСКА
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ДАМЯНОВСКА
ЦВЕТАНКА НИНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА ТАНЧОВСКА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТОМИР ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИРА ИВОВА ГУРМАНСКА
ЦВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВА НИНКОВА ВЪЛКОВСКА
ЦЕЗАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ЦЕКА СИМЕОНОВА БЛИЗНАШКА
ЦЕНО ВЪЛОВ ЛЕЩАРСКИ
ЦЕЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЦЕЦКА ИВАНОВА ВЪТОВА
ЦОНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЦОНКА ИВАНОВА ВЕЛЬОВА
ЮЛИЯН ИЛАРИОНОВ ПАКОВСКИ
ЮРФЕТ АСЕНОВА АГУШЕВА
ЯНА КИРИЛОВА МАКЕДОНСКА
ЯНИТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЯРОСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТРОВ