Get Adobe Flash player

Заличени лица – парламентарни избори 2014

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 001

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
КРАСИМИР ЦВЕТКОВ РАДЕВ
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА РАДЕВА
ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 002

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
БОРИСЛАВ ГАЛИНОВ ЦАКОВ
ВЪРБА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
КЪНЧО ТОДОРОВ МИЛЕВ
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЧКОВСКИ

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 003

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВЕЛИКО АНГЕЛОВ БОРИСОВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕРГАНА ТИХОМИРОВА ТОНЧЕВА
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ТУЛАШКИ
СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 004

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ДЕНИС ВЛАДКОВ ТУФЕШКИ
ЦВЕТЕЛИН ЛЮБЕНОВ ГЕТОВ

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
АНИТА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
БОРИНКА ВИКТОРОВА ПЕЛОВСКА
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕЛОВСКА

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 006

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ ГЕНОВ ПАВЛОВ
ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 009

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
ИВАНКА СИМЕОНОВА БОРИСОВА

 

за Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 010

адрес на избирателна секция: ………………………………………..
———————————————————————————————–
Име на избирателя
———————————————————————————————–
ВЕНЦИСЛАВ ИЛОНОВ ЦЕКОВ
ТАТЯНА КАДИЯНОВА РАДКОВА