Община Искър

Get Adobe Flash player

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 0812 март 2021 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Община Искър

На 08.03.2021 г. /11:01 – 13:16 ч./ –  Долни Луковит: Босилеградска 27, 20, 31, 12, 10, 22, 33, 17, 19, 5, 13, 8, 25, 24, 14, 16, 9, 32, 34, 7, 26, 11, 18, 36, 85, Братя Миладинови 23, 43, 38, 32, 39, 33, 37, 26, 30, 29, 28, 24, 22, 34, Гео Милев 15, 13, 6, Георги Димитров 89, 95, 74, 66, 80, 75, 83, 77, 81, 70, 68, 93, 91, 84, 82, 79, 76, 78, Гоце Делчев 30, 1, 13, 5, 34, 20, 6, 28, 12, 8, 14, 3, 22, 18, 7, 17, 32, Димитър Спасов 10, 7, 6, 9, 5, 21, 14, 17, 20, 16, 22, 18, 13, 12, 8, 19, 11, 15, Иван Вазов 4, 3, 5 къща, 1, Любен Каравелов 37, 27, Отец Паисий 7, 27, 35, 21, 8, 31, 3, 17, 18, 5, 13, 14, 1, 19, 9, 11, 26, 39, 15, 22, 33, 16, 23, Петър Берон 12, Пирин 18, Хаджи Димитър 30, 26, 42, 22, 38, 17, 19, 32, 35, 15, 34, 31, 28, 24, 40, 39, 23, 25, 36, 27, 46, 37, 44, Цар Симеон 51, 64, 38, 49, 30, 60, 43, 45, 1

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето !

Заявлението се подава в срок до 31.03.2021 г. на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Община ИСКЪР, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ.

МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

на адрес:  https://iskarbg.com/администрация/електронни-услуги

Услугите са следните:

 1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
 2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци;
 3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);
 4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);
 5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);
 6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 01-05.03.2021

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 01-05.03.2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 март  2021 г.,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Плевен

Община Искър

На 01.03.2021 г. /10:01 – 16:16 ч./ –  Долни Луковит:   Александър Стамболийски  51, 29, 33, 37, 43, 31, 40, 39, 42, 44, 47, 25, 34, 36, 38, 41, 46, 32, 49, 27, 48,  Васил Априлов  23, 5, 24, 14, 22, 20, 15, На Площада, 17, 12, 13, 16, 9, 4, 18, 21, 11,  Демир Велиев  3, 2, 1, 15, 5, 9, 13, 7, 11, 10, 4, 8, 16, 6,  Дунав  27, 1, 5, 4, 3, 31, 15, 7, 23, 12, 2, 19, 25, 8, 29, 13, 10, 21, 16, 9, 18, 11, 17,  Иван Рилски  29,  Марин Дринов  2, 1, 5, 4, 6,  П.К.Яворов  12, 8, 5, 3, 2, 11, 14, 6, 10, 4,  Сопот  10, 5, 8, 16, 18, 20, 7, 6, 4, 3, 14, 1,  Средна Гора  1, 5, 7, 3, 9, 6,  Стара Планина  32, 41,  Стефан Караджа  9, 5, 7, 14, 8, 3, 12, 4, 6, 10, 16, 1, 2,  Тулча  6, 5, 1, 3,  Тунджа  4, 3,  Цар Асен Първи  7, 2, 9, 3, 1, 5, 4, 6,  Цар Освободител  2, 14, 3, Уо ТП 13, 10, 18, 8, 4, 22, 12, 1, 16, 20,  Шипка  1,  Янтра  4, 1, 2, 3

На 01.03.2021 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Ал Стамболийски  13а, 13, 6, 12, 14, 3, 15, 5, 8, 4, 11, 10,  Ас Халачев  4, 2, 12, 14, 10, 8,  Бр Миладинови  37, 33, 37 Дп, 31, 35,  Васил Коларов  2,  Г.Димитров/М.Балева  Кв.66в,  Георги Димитров  32, 46, 46а, 34, 20, 40, Кв.66в, 67, 36, 37/39, 28, 22, 30, 26, 24, 44,  Иван Вазов  1, 3,  Йорданка Николова  9, 1, 7, 3,  Лиляна Димитрова  26, 11, 9, 24, 28, 30,  Мара Балева  4, 3, 5, 8, 6, 2, 1,  Осогово  2, 4, 6,  Райко Даскалов  10, 9, 1, 2, 7, 18, 11, 3, 5, 14, 12, 4, 6, 8, 16,  Трифон Ангелов  2, 11, 15, 6, 9, 4, 19, 13, 20, 7, 1, 22, 24, 12, 16, 23, 10, 14, 26, 21, 17, 5,  УПИ  -III- 1030 Стр. Кв.67а  ,  УПИ  III-1030 Кв. 67а

На 02.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Ас Халачев  22, 16, 18, 24, 20,  Васил Коларов  30, 10, 24, 9, 22, 20, 18, 15, 7, 28, 16, 26, 14, 13,  Велико Търново  4, 8, 10, 18, 2,  Лиляна Димитрова  2, 3, 18, 10, 20, 12, 14, 1, 16, 4, 8, 6,  Райко Даскалов  15, 13, 21,  Трифон Ангелов  25, 30а, 29, 31, 27, 28,  Христо Смирненски  4, 1, 2, 8, 3, 6,    Улично Осв. ТП  27

На 04.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Писарово,  Общ. Искър:   Волга  50, 38, 62, 66, 54, 70, 48, 72, 60, 36, 56, 46, 68, 44, 58, 64,  Георги Димитров  202, 167, 165, 222, 188, 192, 184, 195, 179, 185, 186, 193, 177, 199, 191, 220, 187, 180, 176, 182, 178, 173, 175, 169, 197, 189, 171, 208, 183, 196, 214, 216, 194,  Кирил И Методий  5, 19, 1, 17, 9, 8, 4, 3, 11, 10, 2, 12, 6, 7, 21, 15,  Максим Горки  3, 1, 2, 7, 6, 5, 9, 11,  Опълченска  2, 6, 1, 4,  Слави Алексиев  12, 2, 8, 1, 6,  Стопански Двор  ,  Хаджи Димитър  12,  Цвятко Аврамов  5, 6, 4, 7, 8, 3, 2

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър

 

Община Искър се договорира с Агенция за социално подпомагане и подписа Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01, считан от 01.01.2021 г. за изпълняване на проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“.

Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане /АСП/.

Социалната услуга продължава да се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр. Искър. По сключения договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01, община Искър ще осъществи дейностите до 27.04.2021 г. Общия размер на финансова подкрепа е в размер на 19 245,60 лв. По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 81 работни дни.

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и. Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. По Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 се осигури непрекъснатост на предоставяне на социалната услуга, като се продължи използването на установените процедури по операция „Осигуряване на топъл обяд“ по оперативната програма, която се реализираше до 30.04.2020 г. и в последствие беше продължена чрез Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет, за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19.

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга предоставена му безвъзмездно, не може да получава безвъзмездно друга социална услуга.

Лица желаещи да кандидатстват за социалната услуга е необходимо да подадат:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец. Посочените документи ще получите от Ралица Андреева-Управител на „Домашен социален патронаж“, гр. Искър и Валентина Драгиевска и Ани Емилова служители в общинска администрация на община Искър.

 

СЪОБЩЕНИЕ ГД ГРАО

СЪОБЩЕНИЕ ГД ГРАО

 

Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.02.2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 2226 февруари  2021 г,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

 

Област Плевен

 

Община Искър

На 25.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 26.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Ас Халачев  22, 16, 18, 24, 20,  Васил Коларов  30, 10, 24, 9, 22, 20, 18, 15, 7, 28, 16, 26, 14, 13,  Велико Търново  4, 8, 10, 18, 2,  Лиляна Димитрова  2, 3, 18, 10, 20, 12, 14, 1, 16, 4, 8, 6,  Райко Даскалов  15, 13, 21,  Трифон Ангелов  25, 30а, 29, 31, 27, 28,  Христо Смирненски  4, 1, 2, 8, 3, 6,    Улично Осв. ТП 27

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народни представители за Народно събрание, насрочени на 4-ти април 2021 г. с Указ № 9 на Президента на Република България, издаден на 14 януари 2021 год., обнародван в ДВ. бр. 5 от 19 януари 2021 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16  февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители за народно събрание, насрочени на 4-ти април 2021 г., във връзка с Решение № 2063-НС от 16 февруари 2021 г. относно жребий при попълване съставите на СИК,

Ви каня, в качеството Ви на парламентарно представена партия, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за изборите за Народни представители на 4 април 2021 г. .

Консултациите ще се проведат на – 20-ти февруари 2021 г. (събота) от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, заседателна зала, ет.2.

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или заверено от  председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на община Искър до Районната избирателна комисия – Плевен.

 

В случай, че парламентарно представените партии и коалиции  и партиите и коалициите, които имат избрани членове на ЕП, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малък брой от полагащите им се места в СИК, се провеждат  допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции, при условията на Решение № 2063-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК.

 

Моля, при определяне на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т. 17 от Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК.

 

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за Народни представители на 4 април 2021 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог.

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.com/парламентарни-избори-2021/.

 

Консутациите за ПСИК ще бъдат допълнително насрочени и ще се проведат е по-късно от 16 март 2021 г., съгласно решението на ЦИК.

 

Приложения:

 1. Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.;
 2. Решение № 2063-НС от 16.02.2021 г.;

 

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.com/парламентарни-избори-2021 .

 

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, се обръщам към представляващите съответната партия или коалиция от партии с молба при явяването си да спазвате всички изисквания за безопасност, като носите лични предпазни средства!

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

 Кмет на община Искър

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината                                                             

 

 

СЪОБЩЕНИЕ: Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва :

 1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 20 март 2021 г. включителноПриложение № 12НС
 2. Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес не по-късно от 20 март 2021 г. включителноПриложение № 18-НС.
 3. 3. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – до 27 март 2021 г. включително Приложение № 8 – НС.
 4. В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, като подадат заявление – Приложение № 9-НС до кмета на общината или кмета на кметството в срок до 03.04.2021 г.
 5. 5. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството до 03.04.2021 г.Приложение № 9-НС.
 6. 6. Не по-късно от 20 март 2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 14-НС.
 7. 7. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 20 март 2021 г. включително, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 14-НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.