Община Искър

Get Adobe Flash player

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването 16 – 20 юли 2018 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Староселци

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Брегаре:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Искър, Кирил и Методий, Коста Златарев, Любен Каравелов, Несебър, Отец Паисий, П.Волов, Петър Берон, ПИрин, Пролетарска, Рила, Стара Планина, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 20.07.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ставерци:   VIII-000323, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро, Беласица, Борис I, Братя Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков, Витоша, Волга, Г.Милков, Г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров, Д.Дебелянов, Д.Чинтулов, Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Йордан Йовков, Кайлъка, Калето, Кирил и Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски, Лев Толстой, Любен Каравелов, Максим Горки, Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски, Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков, Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Ракета, Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Средна Гора, Стадион, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга, Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган, Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването 09-13.07.2018

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

 

Община Искър

На 09.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър:  Бр Миладинови, Вапцаров, Кирил и Методий, Николай Петрини, Тунджа, Христо Наумов, Цвятко Георгиев, Чаталджа

На 11.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./   На 12.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Долни Луковит:  Александър Стамболийски, Васил Априлов, Демир Велиев, Дунав, Иван Рилски, Марин Дринов, П. К. Яворов, Сопот, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тулча, Тунджа, Цар Асен Първи, Цар Освободител, Шипка, Янтра

На 13.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър:  Ал Димитров, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Васил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева, Маркс, Николай Петрини, Петлешков, Пирин, Преслав, Първи Май, Райко Даскалов, Рила, Силистра, Слави Алексиев, Стоян Заимов, Тодор Каблешков, Трифон Ангелов, Тулча, Тунджа, Тутракан, Урал, Христо Ботев, Христо Наумов, Христо Смирненски, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Чавдарци, Чапаев, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 13.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Долни Луковит:  Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Каралийчев, Бачо Киро, Бенковски, Васил Левски, Георги Димитров, Иван Рилски, Искър, Климент Охридски, Козлодуй, Мусала, Петлешков, Пирин, Радецки, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон

 

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“

Община Искър стартира изпълнение на

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ съвместно с  Фонд „Социална закрила”

Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Искър.

На 02.07.2018г. се подписа договора с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.

Обща стойност на проекта е 29 826,00 лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 843,40 лeва. Община Искър участва със собствено финансиране в размер на 2 982,60 лева.

Основна цел на проекта е развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”, чрез подмяна на оборудването в кухнята, обзавеждане на Домашен социален патронаж към Община Искър като се закупят и монтират нови енергийноефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти.

Дейностите по проекта включват:

1.   Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

2.   Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на ДСП съвременно енергийноефективно кухненско оборудване/обзавеждане, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;

3.   Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на кухненско оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията по ЗОП;

4.   Избор на изпълнител и изготвяне  на договор;

5.   Подписване на тристранен договор между община Искър, фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител;

6.   Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване/обзавеждане;

7.   Информиране и публичност;

8.   Отчитане на проекта.

Със Заповед №254/05.07.2018г.на Кмета на община Искър е сформиран екип за реализиране на проекта.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 31.10.2018 г.

От екипа на проекта

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

            

57786714-26b4-bf26 b_c1fbdfe8c969cc0cd71b31aba90ca900

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

гр. Червен бряг, п.к. 598, ул. „Търговска“ № 1

e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР

ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 02.07.2018 г., инж. Данаил Вълов – председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ получи Решение № РД 09-607/02.07.2018 г. за одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и за одобрение на финансовия плн. На същата дата той подписа и Споразумение за изпълнението на Стратегията за ВОМР, № РД 50-50/02.07.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони“.

Бюджетът на Стратегията е на стойност 7 353 808,00 лв., общо за двете общините Червен бряг и Искър, и е осигурен от 4 програми:

 • Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., както и Регламент (EC) № 1305/2013
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Срок на изпълнение на Стратегията за ВОМР – 30 септември 2023 г.

Съобщение за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в в пазарни консултации

Отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в

в пазарни консултации, във връзка с кандидатстване по

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради –  община Искър“, включващ три обекта:

 1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на ДСП – УПИ ІІІ-1028,1029,1030, кв.67А, гр.Искър, община Искър“;
 2. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ ХV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“;
 3. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689, кв.20,  гр.Искър,  община Искър“

 

На 05.07.2018 год. (четвъртък) в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 251 от 05.07.2018 г. на Кмета на Община Искър, която да получи и отвори подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобщи пред членовете на комисията, че оферти за участие в пазарните консултации в срока до 17:00 часа на 04.07.2018 г. са подали 3 (три) участника, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

Рег. № /дата и час
1. „Люник” ЕООД

гр. Драгоман

Рег. № 30-1376-3/04.07.2018 год.

16:18:01 часа

2. „ДИКИСТРОЙ” ЕООД

 гр. София

Рег. № 30-1405-3/04.07.2018 год.

16:21:21 часа

3. Каро Трейдинг” ООД

гр. София

Рег. № 30-200-6/04.07.2018 год.

16:23:57 часа

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на трите участника, по реда на тяхното постъпване:

 

 1. Първо се отвори офертата на участник № 1 „Люник” ЕООД гр. Драгоман, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.
 2. 2. Комисията отвори офертата на участник № 2 „ДИКИСТРОЙ” ЕООД гр. София, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.
 3. 3. Комисията отвори офертата на участник № 3 Каро Трейдинг” ООД гр. София, оповести се съдържанието й и се обяви ценовото предложение.

След като разгледа Ценовите предложения от индикативните оферти на участниците, комисията класира участниците въз основа на най- ниската предложена цена, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 „Каро Трейдинг” ООД гр. София;

ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 „ДИКИСТРОЙ” ЕООД гр. София;

ТРЕТО МЯСТО: Участник № 1  „Люник” ЕООД гр. Драгоман.

Въз основа на гореизложените обстоятелства комисията предлага на Кмета на Община Искър да се базира на Ценовото предложение от индикативната оферта на участника, класиран на първо място – Каро Трейдинг” ООД гр. София за взимане на решение за определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 29, ал.18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г.

 

 

Обява за оркестранти на военна служба в Гвардейския духов оркестър

Обява за оркестранти на военна служба в Гвардейския духов оркестър

Обява за допускане до участие  и провеждане на конкурс  с кандидати за  приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър .Пълния текст може да видите  тук

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Ръководството на Община Искър кандидатства във Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ с проект „Модернизиране на кухненското оборудвате и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“. Управителния съвет на ФСЗ на свое заседание е одобрил проекта на община Искър за финансиране. Той предвижда, закупуване на ново кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Искър.

Със закупуването на ново оборудване, ще бъде постигнато пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, ще се подобрят условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Искър и ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

В началото на месец юли ще бъде подписан договор между ФСЗ и община Искър за изпълнение на проекта.

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването 02-06.07.2018

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

 

Община Искър

На 02. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър:  XII-295 Кв. 72, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Боримечката, Братя Миладинови, Волга, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Даме Груев, Димитър Грънчаров, Мара Балева, Никола Й. Вапцаров, Николай Петрини, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Петко Д. Петков, Петко Напетов, Сергей Румянцев, Слави Алексиев, Христо Кърпачев, Цанко Церковски

На 02. 07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Искър, Общ. Искър:  Априлов, Бенковски, Бр Миладинови, Васил Левски, Велинград, Велко Кръстев, Вит, Волов, Георги Димитров, Ернст Телман, Иван Ведер, Корейска, Кънчо Илиев, Любен Каравелов, Мургаш, Петрохан, Плевен, Родопи, Септември, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Страцин, Трявна, Хаджи Димитър, Христо Кърпачев, Чавдарци

На 02. 07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч./ –  Искър, Общ. Искър:  Адил Дервишев, Ал Димитров, Ал Стамболийски, Ас Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Г. Димитров/М. Балева, Георги Димитров, Драва, Иван Вазов, Искър, Йорданка Николова, Каварна, Калинин, Кемал Ататюрк, Кирил и Методий, Коста Златарев, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Люле Бургас, Малчика, Мара Балева, Мара Денчева, Маркс, Михаил Кочев, Назъм Хикмет, Николай Петрини, Одрин, Осогово, Отец Паисий, П Р Славейков, Перущица, Петлешков, Петър Берон, Пирин, Плевен, Преслав, Първи Май, Райко Даскалов, Рила, Силистра, Слави Алексиев, Средна Гора, Стоян Едрев, Стоян Заимов, Таламбушковец, Тодор Каблешков, Трифон Ангелов, Тулча, Тунджа, Тутракан, Урал, Филип-Тотю, Христо Ботев, Христо Наумов, Христо Смирненски, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Чавдарци, Чапаев, Чаталджа, Ю. А. Гагарин, Яне Сандански, Янтра

На 03. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Староселци:  Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, извън регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил и Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П. К. Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, Пирин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Родопи, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

На 04. 07.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър:  Александър Стамболийски, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Волга, Георги Бенковски, Георги Димитров, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Христо Ботев, Христо Наумов, Цано Нанов

На 04. 07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Староселци

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение

 

за отваряне на оферти

 

 

Днес, 26.06.2018 год., в изпълнение на Заповед № 232 / 25.06.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

 1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър,

 

със задача: на 26.06.2018 г. (вторник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 14.06.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-61/14.06.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 22.06.2018 год. с предмет: Оборудване сграден фонд – Община Искър”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 14.06.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата са постъпили три оферти

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и три оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 22.06.2018 г. са подадени три оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ТРАНС КО 04” ЕООД гр. София 15:03:29 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1466-1
2. „ПЕРУН ККБ” ЕООД гр. Благоевград 15:14:24 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1467-1
3. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД гр. Габрово 15:17:49 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1367-1

 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.

 

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

 

На 25.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Искър, Общ. Искър:   Адил Дервишев

На 25.06.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Писарово, Общ. Искър:   III-422, Кв. 81, XII-295 Кв.72, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Халачев, Боримечката, Братя Миладинови, Валерий Чкалов, Васил Коларов, Васил Левски, Вера Златарева, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Даме Груев, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Иван Рилски, Кирил и Методий, Лазар Станев, Максим Горки, Мара Балева, Никола Й.Вапцаров, Николай Петрини, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Петко Д.Петков, Петко Напетов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Слави Алексиев, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Стопански Двор, Стопански Двор ПИ 620042, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Наумов, Цанко Церковски, Цано Нанов, Цвятко Аврамов, Цвятко Георгиев, Цоню Матев, Яне Сандански

На 25.06.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Тп9 С.Писарово

На 26.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Прещипа