Община Искър

Get Adobe Flash player

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

 

На 31.10.2020 г. приключва изпълнението на дейностите по договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане (АСП).

Община Искър на 10.09.2020 г. беше сключила Допълнително споразумение 4 към Договор № ФС01-0589/05.05.2020 год. с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на „топъл обяд“ до дома на всеки потребител в условията на епидемична обстановка на обща стойност 28 304 лв. със срок до 31.10.2020г.

Проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“ е стартирал на 11.05.2020 год.  с обща стойност 6728.00 лв.

Заедно с работници и служители на „Домашен социален патронаж“ град Искър и служители от общинска администрация в община Искър е запазен живота и здравето на тази част от населението, която поради бедност и продължителна социална изолация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 затруднение да осигурят сами прехраната си.

Подкрепени бяха общо 85 лица от най-уязвимите групи от населението на общината.

Потребителите  на „топъл обяд“ в община Искър отговаряха на целевите групи:

–   хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Поради не проявен интерес не бяха включени в тази целева група лица.

–   уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 70 лица.

– лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 15 лица.

В базата на Домашен социален патронаж – гр. Искър е приготвяна и доставяна храна при строго спазване на получените от Регионалната здравна инспекция Плевен и Агенцията по безопасност на храните Плевен, строги мерки и изисквания.

Съпътстващите мерки допълниха предоставянето на топъл обяд и се изразяват в  мобилно индивидуално консултиране по социални и здравни въпроси както съдействие при конкретни нужди и проблеми на представителите на целевата група.

 

 

Съобщение за работното време на общинската администрация – 12 октомври 2020г. (понеделник)

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА НА 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК), ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.ИСКЪР ЩЕ БЪДЕ С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08:30 ДО 12:00 ЧАСА.

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Искър, Обявява процедура по набиране и подбор на регистратори.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено от автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN, и цветна снимка на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за административно обслужване на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, съгласно приложенията.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване`2021 на Националния статистически институт – https://www.nsi.bg/bg/content/18507/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:

  • да са навършили 18 години, да имат минимум средно образование;
  • да не са осъждани или поставени под запрещение.

Преброителите ще бъдат ангажирани от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Общинската преброителна комисия на гр. Искър информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок.

Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Подробности може да намерите в прикачените файлове.

  1. Zayavlenie_14092020_1.docx
  2. CVTemplate_02022020.docx
  3. KriteriiPodbor_11092020-1_final.docx
  4. НСИ-преброители.docx
  5. Съгласие за обработка на лични данни.docx

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване за офис“

по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

 

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”

Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК