Община Искър

Get Adobe Flash player

Съобщение за електронни заявления без електронен подпис

Съобщение за електронни заявления без елекетронен подпис

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават електронно заявления за гласуване до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

 • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето – в срок от 24 март до 31 март 2021 г. – Приложение № 14-НС;
 • подаване на заявление за изключване от списъка на заличените  лица преди  предаване на избирателния списъкПриложение № 13-НС;

Заявленията се подават през интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.com/ чрез izbori2021@iskarbg.com .

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

 

 

 

 

 

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Плевен

Община Искър

На 22.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Бенковски  4, 3, 8, 10, 12, 5, 2, 1,  Бр Миладинови  32,  Велко Кръстев  27, 25, 18, 22, 16,  Вит  2,  Георги Димитров  45, 51, 56, 53, 49, 49б, 54, 50, 60, 47, 48, 52, 55, 96,  Ернст Телман  2, 14, 10, 18, 5, 4, 7, 3, 9, 6, 16, 1, 12,  Иван Ведер  2, 19, 17, 3, 7, 9, 10, 13, 1, 15, 11, 4, 5, 8,  Кънчо Илиев  3, 10, 8, 20, 7, 13, 12, 11, 9, 5,  Любен Каравелов  4, 9, 1, 10, 6, 2, 5, 7, 8, 3, 13,  Мургаш  16, 5, 8, 10, 2, 12, 9, 6, 7, 4, 1, 1 А,  Петрохан  3, 9, 8, 7, 5, 1, 2,  Плевен  8,  Родопи  4, 2, 5, 1, 11, 6, 13, 3, 7,  Септември  2, 6, 4,  Страцин  1, 5,  Христо Кърпачев  8, 4, 2, 6,  Чавдарци  2, 1, 7, 11 А, 10, 3, 12, 9, 4, 6

На 22.03.2021 г. /12:01 – 16:00 ч./ –  Искър,  Общ. Искър:   Бр Миладинови  53, 55, 36, 34, 47, 51, 43, 49, 34а, 57, 45, 38,  Бузлуджа  7, 9, 5, 3, 1,  Валентина Терешкова  14, 4, 21, 11, 6, 16, 17, 13, 10, 19, 15, 9, 25, 2, 2а, 23, 8, 18, 12,  Въло Йончев  10, 14, 7, 8, 20, 12, 4, 16, 6, 9, 18, 22,  Георги Димитров  19, 43, 41,  Иван Вазов  ,  Лиляна Димитрова  46, 21, 43, 13, 15, 50, 44, 19, 39, 45, 49, 47, 34, 48, 32, 17, 23, 41,  Отец Паисий  26, 3, 5, 8, 24, 20, 28, 14, 10а, 10, 30, 16, 34, 12, 22, 32, 36,  Перущица  3, 1,  Петър Берон  2, 4,  Райко Даскалов  31

На 22.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  ПИСАРОВО,  Общ. Искър:   Стопански Двор АСАФЕ–БЪЛГАРИЯ-ИСПАНИЯ ООД, ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

СЪОБЩЕНИЕ за изтичане на срок за подаване на заявления

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че на 20 март 2021 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 12-НС;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 18-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 14-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация на 20 март 2021 г. до 17.30 ч.

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 март  2021 г.,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

Област Плевен

Община Искър

На 18.03.2021 г. /12:01 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Александър Стамболийски  1, 25, 18, 3, 16, 20, 21, 22, 6, 8, 15, 12, 4, 5, 11, 14, 10, 24, 23, 1, 2, 17, 7, 19,  Антон Иванов  12, 10, 8, 1, 4, 2,  Асен Халачев  21, 23, 3, 2, 11, 17, 13, 7, 6, 19, 25, 4, 1, 5,  Васил Коларов  6, 4, 11, 8, 9, 2, 7, 13, 22, 20, 1, 21, 5, 24, 10, 18, 14, 12,  Васил Левски  3, 18, 15, 24, 21, 2, 22, 5, 20, 25, 7, 9, 27, 1, 16, 4, 23, 14, 17, Сонда Пднг, Сонда Пднг, 1, 24, 18,  Вела Пеева  4, 10, 6, 2, 1, 5, 8, 3,  Вилхелм ПИк  19, 15, 6, 9, 1, 10, 7, 8, 17, 4, 12, 11, 19а, 2, 3, 5, 13, 1а,  Г Димитров  30а, 43, 30, 18, 32, 24, 61, 51, 26, 41, 20, 45, 49, 37, 59, 47, 39, 22, 36, 63, 34, 35, 28, 53, 55, 29, 23, 31, 18, 16, 14, 19, 21, 17, 25, 27, 4, 8, 13, 1, 10, 12, 3, 9, 7,  Гачо Митков  8, 5, 3, 2, 4, 1,  Гео Милев  8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7,  Георги Кирков  11, 9, 7,  Гурко  2, 4,  Д-Р Бешев  1, 7, 3, 53,  Даме Груев  2, 4, 6,  Димитър Благоев  18, 14, 8, 2, 10, 9, 5, 12, 16, 4, 3, 1, 7, 6, 49, 58, 45, 62, 29, 60, 41, 43, 56, 51, 44, 23, 36, 46, 25, 27, 17, 33, 24, 26, 34, 42, 29, 21, 40, 48, 32 Къща, 52, 19, 30, 22, 31, 37, 15,  Доровски  9, 7, 3, 2, 4, 6, 5,  Дунав  1, 2, 3, 13, 2, 15, 4, 8, 3, 5, 6,  Извън Регулация  ,  Искър  2, 12, 8, 5, 1, 16, 12, 10, 18, 3, 20, 22, 14, 1а, 7, 6,  Карл Маркс  8, 4, 2, 6, 10, 22, 9, 3,  Кирил и Методий  7, 3, 5, 1, 8, 6, 4, 2,  Кл. № 210004337332  ,  Коста Златарев  20, 8, 14, 18, 5, 22, 1, 9, 4, 11,  Кръстю Бешков  10, 8, 4, 3, 1, 6, 2, 16,  Ленин  3, 12, 10, 27, 29, 21, 25, 8а, 8, 9, 1, 15, 7, 16, 2, 1а, 17, 13, 11, 5, 3, 6, 4,  Лило Тодоров  36, 30, 18, 38, 1, 19, 11, 20, 4, 9, 40, 34, 3, 13, 5, 23, 15, 7, 17, 16, 29, 26, 31, 28, 10, 8, 33, 22, 24,  Лиляна Бърдарова  1, 4,  Любен Каравелов  5, 1, 3, 25а, 21, 12, 21а, 19, 23, 33, 31, 28, 13а, 6, 20, 22, 27, 7, 11, 14, 9, 24, 2, 13, 18, 15, 4, 10, 29, 35,  Марица  8, 6, 10,  Маршал Толбухин  6, 8, 16, 5, 1а, 7, 4, 18, 11, 9, 2, 3, 13, 14, 1, 12, 10,  Митка Гръбчева  1, 20, 4, 19, 2, 6, 8,  Митко Палаузов  5, 2, 12, 6, 10, 8, 14, 1, 3,  Московска  7, 8, 6, 5, 3, 4,  Н Й Вапцаров  5, 1, 16, 4, 14, 7, 13, 11, 10, 9, 8, 3, 12, 21, 17, 19, 15,  Неофит Бозвели  8, 3, 6, 1, 12, 4, 5, 10,  Нинко Тодоров  6, 2, 4, 13, 9, 14, 26, 21, 29, 18, 8, 31, 19, 15, 25, 11, 23, 20, 22, 7, 5, 27, 10, 17,  Огоста  1,  Отец Паисий  5, 7,  П Р Славейков  21, 27, 23а, 16, 25, 23, 22, 2, 29, 18, 30, 19, 20, 15, 13, 11, 16, 12, 4, 7, 6, 3, 8, 2, 10,  П.К.Яворов  11, 7, 5, 9, 3, 1,  Панайот Хитов  1, 2,  Пеловска  4, 2, 5, 1, 8, 6, 3,  Печова Бара №1  ,  ПИ000382-01  ,  ПИрин  7, 9, 4, 1, 3, 5, 2,  Поп Андрей  7, 4, 8, 3, 2, 5,  Първи Май  2, 1, 3,  Райна Княгиня  6, 7, 4, 8, 2, 5, 1, 3,  Раковски  1, 4, 7, 3, 5, 13,  Рила  7, 1, 8, 5, 6, 9, 2, 11,  Родопи  1, 2,  Сергей Румянцев  2, 6, 1, 5, 8, 3а, 18, 9, 7, 20,  Скобелев  7, 5, 3, 1,  Средна Гора  5, 6, 1, 8, 3, 7,  Станке Димитров  3, 4, 5, 6, 10, 2, 1, 8, 7,  Стапански Двор  ,  Стара Планина  4, 1, 3, 5, 2,  Стефан Караджа  9, 11, 1, 2,  Стоян Даскалов  10, 1, 3, 7, 2, 8, 12, 9, 5,  Стоян Едрев  2, 6а, 8, 4, 2, 6,  Тодор Каблешков  6, 8, 1, 5, 4,  Тодор Матков  18, 13, 4, 30, 16, 20, 12, 32, 5, 26, 10, 34, 15, 19, 9, 3, 8, 28, 21, 1, 22, 17, 2, 14, 11, 24,  Фердо  6, 1, 3, 4,  Хан Крум  2, 6, 4,  Христо Ботев  21, 23, 34, 53, 51, 45, 39, 49, 24, 33, 31, 25, 27, 37, 35, 32, 29, 18, 26, 16, 5, 13, 8, 14, 2, 15, 9, 4, 1, 7, 10, 6, 11,  Христо Кърпачев  6, 1, 3, 4,  Христо Манчев  24, 15, 20, 22, 11, 16, 18, 13, 14, 10, 5, 7, 8, 12а, 3, 12, 6, 4, 1,  Христо Смирненски  2, 4,  Христо Стоянов  7, 15, 2, 3, 9а, 9, 6, 10, 8, 11, 4, 13, 1, 5,  Цветан Спасов  31, 33, 12, 29, 3, 27, 1, 17, 1а, 5, 19, 11, 9, 7, 23, 6, 8, 25, 4, 15, 2, 13, 10,  Цвятко Георгиев  4, 1,  Яне Сандански  10, 6, 2, 1, 4, 8, 1а,  Янтра  2, 13, 4, 11, 3, 9, 12, 5

На 16.03.2021 г. /14:01 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Водоснабдяване и Канализация ЕООД  Староселци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания

ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14 януари 2021 г. на Президента на република България за произвеждане на избори за Народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. и с решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г. на ЦИК за приемане на Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година, Решение № 2117-НС от 22 февруари  2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,

 

 

ОБРАЗУВАМ:

 

 1. Избирателна секция за гласуване с ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ на територията на Община Искър, като утвърждавам нейната номерация, обхват и адрес както следва:

 

Област Плевен 15, Община Искър 23

Секция: 15 23 00 011

Населено място гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен

ул. ”Георги Димитров” 38

 

Избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия обхваща следните населени места на територията на Община Искър както следва:

 

ГР. ИСКЪР, С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ, С. ПИСАРОВО И С. СТАРОСЕЛЦИ

 

 1. За помещение на избирателната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия определям стая № 111 в сградата на общинска администрация Искър, гр. Искър, ул. ”Георги Димитров” 38.

 

 1. На основание чл.8, ал.4 от Изборния кодекс настоящата заповед да бъде публикувана

на официалната интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.com/парламентарни-избори-2021/ и във фейсбук страницата на общината, да се обяви публично на информационните табла на община Искър и на кметствата.

 

 1. На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс копие от заповедта да се изпрати на

Министерство на регионалното развитие – Териториално звено „ГРАО“ – Плевен и на РИК – Плевен за сведение, а на кметове на кметства за обявяване на информационните табла.

 

 1. Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Плевен.

 

Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на община Искър.

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар  на община Искър        

 

 

Съгласувал:

Йонетка Гешева

Юрисконсулт

КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър

КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър

ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Кмет: 06516/2424

Секретар:06516/2424, вътр. 215

Факс: 06516/2196

е–mail: iskar@iskarbg.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

община Искър, област Плевен със седалище и адрес: гр. Искър, ул.”Георги Димитров” №38

 

На основание чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 110 / 09.03.2021 г. на Кмета на община Искър,

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

 

за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър 

брой работни места: 1 /едно/; вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5

 

 1. Минимални  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

– образование: висше;

– минимална образователна степен – бакалавър;

– професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;

 

 1. Специфични изисквания за длъжността предвидени в специални нормативни актове:

– да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

 

 1. Допълнителни изисквания и квалификации:

– отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация;

– Аналитична компетентност;

– Ориентация към резултати;

– Работа в екип;

– Комуникативна компетентност;

– Фокус към клиента (вътрешен/външен);

– Професионална компетентност;

– Дигитална компетентност;

 

 1. Начина на провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест

4.2. Провеждане на интервю с кандидатите.

 

Първи етап – комисията разглежда и проверява документите за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

 

Втори етап – решаването на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област

 

Трети етап – интервю с допуснатите кандидати

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса са:

5.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС.

5.2. декларация от лицето, че:

а) е навършило пълнолетие и е:

 • български гражданин;
 • гражданин на друга държава – членка на ЕС;
 • гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на Конфедерация Швейцария;

б) не е поставено под запрещение;

в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Главен вътрешен одитор;

 

5.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността в това число задължително документ по чл.19, ал.2, т.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; ако дипломата на кандидата за придобито след 1 януари 2012 г. в РБългария образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 

5.4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);

5.5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

 

Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: iskar@iskarbg.com , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

 1. 6. Кратко описание на длъжността:

Главният вътрешен одитор е част от звено „Вътрешен одит“ в община Искър. При изпълнение на служебните си задължения: участва в одитни ангажименти за даване на увереност при поемане на управленска отговорност;  осъществява дейността си основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит за изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието; участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит; участва в процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината; участва в оценяването на системата за финансово управление  и контрол, както и на промяната на структурите и функциите на общината; изпълнява и др. задължения, възложени му от преките ръководители и кмета на общината.

Области на дейност:

Идентифицира и оценява рисковете в организацията. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията.

 

 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: от 610-1800 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението./

 

 1. Място за подаване на документи

 

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 23.03.2021год.

на адрес град Искър, ул. „Георги Димитров” №38, I-ви етаж, Център за услуги и информация, гише №3, всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа.

– подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник /образец на пълномощно  – приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС/;

– лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението;

– на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за условията по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;

– с входящ номер се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи;

– заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

– в случаите, когато заявлението и приложенията към него се подават по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата също по електронен път, съгласно чл.18, ал.1 от НПКПМДС.

 

 1. Срок за подаване на документите –  14 /десет/ дни от датата на публикуване на обявата на конкурса в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на община Искър или в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и др. съобщения

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения свързани  с конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на общината:  https://iskarbg.com/ .

 

Лице за контакт: Ирена Салашка – Старши експерт „Човешки ресурси“

Телефон за контакт и  информация: 06516/2424

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния Интернет адрес:  https://iskarbg.com/

 

инж. Валентин Йорданов

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 0812 март 2021 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Община Искър

На 08.03.2021 г. /11:01 – 13:16 ч./ –  Долни Луковит: Босилеградска 27, 20, 31, 12, 10, 22, 33, 17, 19, 5, 13, 8, 25, 24, 14, 16, 9, 32, 34, 7, 26, 11, 18, 36, 85, Братя Миладинови 23, 43, 38, 32, 39, 33, 37, 26, 30, 29, 28, 24, 22, 34, Гео Милев 15, 13, 6, Георги Димитров 89, 95, 74, 66, 80, 75, 83, 77, 81, 70, 68, 93, 91, 84, 82, 79, 76, 78, Гоце Делчев 30, 1, 13, 5, 34, 20, 6, 28, 12, 8, 14, 3, 22, 18, 7, 17, 32, Димитър Спасов 10, 7, 6, 9, 5, 21, 14, 17, 20, 16, 22, 18, 13, 12, 8, 19, 11, 15, Иван Вазов 4, 3, 5 къща, 1, Любен Каравелов 37, 27, Отец Паисий 7, 27, 35, 21, 8, 31, 3, 17, 18, 5, 13, 14, 1, 19, 9, 11, 26, 39, 15, 22, 33, 16, 23, Петър Берон 12, Пирин 18, Хаджи Димитър 30, 26, 42, 22, 38, 17, 19, 32, 35, 15, 34, 31, 28, 24, 40, 39, 23, 25, 36, 27, 46, 37, 44, Цар Симеон 51, 64, 38, 49, 30, 60, 43, 45, 1

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето !

Заявлението се подава в срок до 31.03.2021 г. на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Община ИСКЪР, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ.

МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

на адрес:  https://iskarbg.com/администрация/електронни-услуги

Услугите са следните:

 1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
 2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци;
 3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);
 4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);
 5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);
 6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.