Община Искър

Get Adobe Flash player

Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

Icon of 36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [467 сваляния]

Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [483 сваляния]

Icon of Решение за определение на изпълнителРешение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [437 сваляния]

Документация за възлагане на обществена поръчка: “Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2014/2015 год.”

Файловете можете да свалите от линка долу.

37. Документация за възлагане на обществена поръчка: “Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2014/2015 год.” (5.7 MiB, 408 downloads)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

Icon of 36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [26.08.2014]   [30.8 MiB]   [379 сваляния]

Icon of 40. Протокол от работата на комисията.40. Протокол от работата на комисията.    [03.10.2014]   [6.3 MiB]   [488 сваляния]

Icon of 41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [03.10.2014]   [751.2 KiB]   [467 сваляния]

Icon of 36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [467 сваляния]

Icon of Протокол от работата на комисията.Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [483 сваляния]

Icon of Решение за определение на изпълнителРешение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [437 сваляния]

Icon of Договор за СМР с приложенията към негоДоговор за СМР с приложенията към него    [22.10.2014]   [19.6 MiB]   [910 сваляния]

Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [22.10.2014]   [291.3 KiB]   [461 сваляния]

Icon of Информация за извършено авансово плащане.Информация за извършено авансово плащане.    [27.10.2014]   [174.0 KiB]   [433 сваляния]

Покана за заключителна пресконференция по проект с договор № 13-13-60/24.10.2013

Файла можете да свалите от линка долу:

64. Покана за заключителна пресконференция по проект с договор № 13-13-60/24.10.2013 (117.0 KiB, 322 downloads)

Съобщение – уведомление за отваряне на ценови оферти „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”

Файла можете да го свалите от линка долу.

34.1 Съобщение - уведомление за отваряне на ценови оферти „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър” (526.0 KiB, 512 downloads)

Документация за възлагане на обществена поръчка:Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър”

Документите можете да свалите от линка долу:

35. Документация за възлагане на обществена поръчка:Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър” (13.1 MiB, 391 downloads)

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-158)Информация за извършено плащане (Д-OA-158)    [12.06.2015]   [350.4 KiB]   [446 сваляния]

Icon of Информация за извършено плащане (Д-OA-158).Информация за извършено плащане (Д-OA-158).    [07.07.2015]   [185.0 KiB]   [424 сваляния]

Icon of 11. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)11. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [13.08.2015]   [185.0 KiB]   [368 сваляния]

Icon of 14. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)14. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [08.09.2015]   [185.0 KiB]   [373 сваляния]

Обява: Заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократни помощи

Обявата можете да свалите от линка долу.

60. Обява: Заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократни помощи (20.5 KiB, 326 downloads)

Публичен търг с таино наддаване за отдаване под наем на земеделска земя.

Файла можете да свалите от линка долу.

57. Публичен търг с таино наддаване за отдаване под наем на земеделска земя. (185.0 KiB, 414 downloads)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър”

Файловете можете да свалите от линка долу.

34. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на подпорни стени в УПИ ХІ-1413, кв.105 в гр. Искър” (8.5 MiB, 401 downloads)