Община Искър

Get Adobe Flash player

Документация за възлагане на обществена поръчка: “Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:”Общински център – местен бит и култура, община Искър”, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнители”

Файла можете да свалите от линка долу.

33. Документация за възлагане на обществена поръчка: "Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Общински център - местен бит и култура, община Искър", включително разработване на тръжни документации за избор на изпълн (12.5 MiB, 396 downloads)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път – PVN1047 / III – 118, Долна Митрополия – Ясен / – Горна Митрополия – Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) – Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 в община Искър”

 

Icon of 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800 32. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път - PVN1047 / III - 118, Долна Митрополия – Ясен / - Горна Митрополия - Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) - Староселци / III – 1307/ от км 16+400 до км 22+800     [25.06.2014]   [12.8 MiB]   [372 сваляния]

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [10.10.2014]   [176.5 KiB]   [419 сваляния]

Icon of Информация за изпълнение на догогова.Информация за изпълнение на догогова.    [14.10.2014]   [2.7 MiB]   [426 сваляния]

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”

Icon of 31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"31. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър"    [17.06.2014]   [19.3 MiB]   [426 сваляния]

Icon of Становище за осъществен предварителен контролСтановище за осъществен предварителен контрол    [28.11.2014]   [3.6 MiB]   [198 сваляния]

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: “консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:”Туристическа екопътека “Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнители”

Документите можете да свалите от тук.

30. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности", включително разработване на тръ (13.1 MiB, 401 downloads)

Обществено обсъждане на проекта на Общински план за развитие (2014 – 2020) – 19.06.2014 (от 10 часа)

Файла можете да свалите от тук.

55. Обществено обсъщдане на проекта на Общински план за развитие (2014 - 2020) - 19.06.2014 (10 часа) (527.5 KiB, 391 downloads)

Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”

Файловете можете да свалите от тук.

29.Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилит (18.5 MiB, 414 downloads)

Заповед №226. настъпване на етап на Восъчна зрялост на посевите от есенниците на територията на Община Искър

Заповедта можете да свалите от тук.

54. Заповед №226. настъпване на етап на Восъчна зрялост на посевите от есенниците на територията на Община Искър (389.0 KiB, 417 downloads)

Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър – Допълнителни CMP за ремонт на ул. “Христо Ботев” в трад Искър.

Файловете можете да свалите от линка долу.

 

28. Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър - Допълнителни CMP за ремонт на ул. "Христо Ботев" в град Искър. (3.2 MiB, 376 downloads)

Icon of Становище за осъществен предварителен контролСтановище за осъществен предварителен контрол    [12.09.2015]   [93.0 KiB]   [168 сваляния]

Заповед относно преминаване на трасе на главна водопроводна мрежа Ф/250

Файла можете да свалите от линка долу.

 

53. Заповед относно преминаване на трасе на главна водопроводна мрежа Ф/250 (1.1 MiB, 455 downloads)

Съобщение по чл.62 а, ал.1 от Закона за водите

Файла можете да свалите от линка долу.

 

52. Съобщение по чл.62 а, ал.1 от Закона за водите (564.3 KiB, 449 downloads)