Община Искър

Get Adobe Flash player

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:“Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“, включително разработване на тръжни документации за избор на изпълнители“

Документите можете да свалите от тук.

30. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейност по проект:"Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности", включително разработване на тръ (13.1 MiB, 418 downloads)

Обществено обсъждане на проекта на Общински план за развитие (2014 – 2020) – 19.06.2014 (от 10 часа)

Файла можете да свалите от тук.

55. Обществено обсъщдане на проекта на Общински план за развитие (2014 - 2020) - 19.06.2014 (10 часа) (527.5 KiB, 416 downloads)

Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”

Файловете можете да свалите от тук.

29.Обществена поръчка: Процедура по реда на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и рехабилит (18.5 MiB, 437 downloads)

Заповед №226. настъпване на етап на Восъчна зрялост на посевите от есенниците на територията на Община Искър

Заповедта можете да свалите от тук.

54. Заповед №226. настъпване на етап на Восъчна зрялост на посевите от есенниците на територията на Община Искър (389.0 KiB, 433 downloads)

Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър – Допълнителни CMP за ремонт на ул. „Христо Ботев“ в трад Искър.

Файловете можете да свалите от линка долу.

 

28. Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър. Ремонт на уличната мрежа в гр. Искър - Допълнителни CMP за ремонт на ул. "Христо Ботев" в град Искър. (3.2 MiB, 393 downloads)

Icon of Становище за осъществен предварителен контролСтановище за осъществен предварителен контрол    [12.09.2015]   [93.0 KiB]   [175 сваляния]

Заповед относно преминаване на трасе на главна водопроводна мрежа Ф/250

Файла можете да свалите от линка долу.

 

53. Заповед относно преминаване на трасе на главна водопроводна мрежа Ф/250 (1.1 MiB, 477 downloads)

Съобщение по чл.62 а, ал.1 от Закона за водите

Файла можете да свалите от линка долу.

 

52. Съобщение по чл.62 а, ал.1 от Закона за водите (564.3 KiB, 458 downloads)

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 001
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
 • ПАША ЯВОРОВА ПЕНКОВСКА
 • ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ БАНКОВ
 • ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • АЛЕКС ЕХАБ АДИБ
 • АНАТОЛИ СТЕФАНОВ МАРИНОВСКИ
 • БОРИСЛАВ ГАЛИНОВ ЦАКОВ
 • ВЪРБА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
 • ИВАЙЛО НАЖИ БОТРОС
 • КЪНЧО ТОДОРОВ МИЛЕВ
 • МАРИАНА КОСТОВА ЦОНЕВА
 • МИХАИЛ ИВАНОВ САМУРОВ
 • СЮЗАН НАЖИ БОТРОС
 • ТАТЯНА ИВАНОВА САМУРОВА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВЕЛИКО АНГЕЛОВ БОРИСОВ
 • ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
 • ИВАН ЦОНЕВ БЕТАШКИ
 • МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАКЕДОНСКИ
 • СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място ГР.ИСКЪР, кметство …………………………., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВЕНЕЛИН СЛАВОВ МИТОВ
 • СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МИТОВА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, кметство …………………………., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • БОРИНКА ВИКТОРОВА ПЕЛОВСКА
 • ИВАЙЛО МИКОВ ХРИСТОВ
 • ИВАН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
 • МИЛЕН СТОЯНОВ СИМЕОНОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, кметство …………………………., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
 • МОМЧИЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
 • ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕЛОВСКА

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.ПИСАРОВО, кметство …………………………., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • МАРИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
 • МИХАЛ МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

Област ПЛЕВЕН, община ИСКЪР,
населено място С.СТАРОСЕЛЦИ, кметство …………………………., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––

 • ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
 • ГАБРИЕЛ ЦВЕТАНОВ ГЕНКОВ
 • ИВАНКА СИМЕОНОВА БОРИСОВА
 • ЦВЕТАН ГЕНКОВ ЛАЗАРОВ

Отчет Бюджет първо тримесечие 2014

Файла можете да свалите от линка долу.

 

50. Отчет бюджет първо трим.2014 г (1.1 MiB, 254 downloads)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – „Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част – гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър”

Файла можете да свалите от долу.

 

27. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - „Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър” (211.6 KiB, 455 downloads)