Get Adobe Flash player

Отменени наредби

Общински съвет гр.Искър

Отменени наредби

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of НАРЕДБА №18  за управление на дейностите по отпадъците на територията на община ИскърНАРЕДБА №18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Искър    [05.04.2016]   [141.0 KiB]   [135 сваляния]
Icon of 15. НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА15. НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ХИГИЕНА    [01.08.2019]   [92.5 KiB]   [7 сваляния]
Icon of 14.  Наредба  № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.14. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.    [05.04.2018]   [240.5 KiB]   [108 сваляния]
Icon of 11. Наредба №24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.11. Наредба №24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.    [28.11.2017]   [270.0 KiB]   [123 сваляния]
Icon of 10. НАРЕДБА № 2. ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.10. НАРЕДБА № 2. ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [93.0 KiB]   [303 сваляния]
Icon of 09. НАРЕДБА № 4. ЗА   ПРОТИВОПОЖАРНА   БЕЗОПАСНОСТ НА   ТЕРИТОРИЯТА   НА   ОБЩИНА  ИСКЪР.09. НАРЕДБА № 4. ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [59.5 KiB]   [291 сваляния]
Icon of 08. НАРЕДБА № 5. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ08. НАРЕДБА № 5. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ    [19.12.2013]   [108.5 KiB]   [140 сваляния]
Icon of 07. НАРЕДБА № 2НАРЕДБА № 6. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.07. НАРЕДБА № 2НАРЕДБА № 6. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [63.0 KiB]   [247 сваляния]
Icon of 06. НАРЕДБА № 7. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ИСКЪР ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.06. НАРЕДБА № 7. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ИСКЪР ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.    [19.12.2013]   [107.0 KiB]   [217 сваляния]
Icon of 05. НАРЕДБА № 8. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.05. НАРЕДБА № 8. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.    [19.12.2013]   [122.0 KiB]   [163 сваляния]
Icon of 04. НАРЕДБА № 9. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.04. НАРЕДБА № 9. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.    [19.12.2013]   [97.5 KiB]   [213 сваляния]
Icon of 03. НАРЕДБА № 11. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.03. НАРЕДБА № 11. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.    [19.12.2013]   [169.5 KiB]   [151 сваляния]
Icon of 02. НАРЕДБА № 12. ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.02. НАРЕДБА № 12. ЗА ТЪРГОВСКАТА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [101.0 KiB]   [603 сваляния]
Icon of 01. НАРЕДБА № 13. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.01. НАРЕДБА № 13. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР.    [19.12.2013]   [302.5 KiB]   [304 сваляния]