Get Adobe Flash player

Проекти на документи

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
ПРОЕКТ ! НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН дълг    [23.02.2018]   [425.4 KiB]   [7 сваляния]
Предложение за промяна на наредбата    [14.09.2016]   [21.3 KiB]   [156 сваляния]
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН    [23.02.2018]   [204.2 KiB]   [2 сваляния]
04. Предложение промяна Наредба 24    [10.11.2015]   [190.5 KiB]   [27 сваляния]
03. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ОбС-ИСКЪР    [10.11.2015]   [235.5 KiB]   [20 сваляния]
01. Проект на Наредба №28 - ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър”     [15.06.2015]   [108.8 KiB]   [85 сваляния]