Get Adobe Flash player

Предсрочни избори за Народно събрание 2021 г.

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Заповед 308 от 18.06.2021 Гласуване на хора с уврежданияЗаповед 308 от 18.06.2021 Гласуване на хора с увреждания18.06.20211
Icon of Приложение № 8-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)Приложение № 8-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)31.05.20211
Icon of ХРОНОГРАМА  за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)31.05.20210
Icon of Приложение № 18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)Приложение № 18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)31.05.20211
Icon of Приложение № 14-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)Приложение № 14-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)31.05.20212
Icon of Приложение № 9-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)Приложение № 9-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)31.05.20211
Icon of Приложение № 12-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)Приложение № 12-НС ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)31.05.20213
Icon of Образец за състав на СИКОбразец за състав на СИК31.05.202114
Icon of Приложение 1 към РЕШЕНИЕ НС-18Приложение 1 към РЕШЕНИЕ НС-1831.05.20212
Icon of РЕШЕНИЕ НС-18-АДРЕСИ НА СЕКЦИИ И ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ СИКРЕШЕНИЕ НС-18-АДРЕСИ НА СЕКЦИИ И ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ СИК31.05.20218
Icon of Решение № 125-НС от 26 май 2021гРешение № 125-НС от 26 май 2021г31.05.20213
Icon of Решение № 124-НС от 26 май 2021гРешение № 124-НС от 26 май 2021г31.05.20211
Icon of Решение № 17-НС от 26.05.2021гРешение № 17-НС от 26.05.2021г31.05.20214
Icon of П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители  на 11 юли 2021 г.П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.31.05.20214
Icon of ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на избори за народни представителиИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на избори за народни представители27.05.20219