Get Adobe Flash player

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.

 

Решение за авторски надзор - Общински център    [01.10.2014]   [203.2 KiB]   [266 сваляния]

 

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.     [01.10.2014]   [408.5 KiB]   [271 сваляния]

 

Становище на АОП от предварителен контрол.    [03.10.2014]   [1.2 MiB]   [260 сваляния]

 

Доклад на комисията.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [251 сваляния]

 

Решение за определяне на изпълнител.    [24.10.2014]   [582.3 KiB]   [253 сваляния]

 

Договор за авторски надзор с приложение.    [05.11.2014]   [8.3 MiB]   [258 сваляния]

 

12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [13.08.2015]   [184.5 KiB]   [210 сваляния]