Get Adobe Flash player

Секция 3 – Парламентарни избори 2014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 – ПЛЕВЕНСКИ
ОБЩИНА: ИСКЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ИСКЪР КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция: ………………………………….

–––––––––––––––––-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
–––––––––––––––––-
АГНЕСА ДРАГОМИРОВА АЛЕКСИЕВА
АДЕЛИНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
АДЖЕР САБРИЕВА АСАНОВА
АКСИНИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
АЛБЕРТ АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ
АЛДИН АРИФОВ АЛИЕВ
АЛЕКСАНДРА ТАНЧЕВА ОРЛИНОВА
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСИ МАРИНОВ АСЕНОВ
АЛЕКСИ САШЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСИ СИЛВИЕВ АСЕНОВ
АЛЕН ИСМЕНОВ ИСМАИЛОВ
АЛИНА СТАНИСЛАВОВА ЛИКОВА
АНА ПЕТРОВА ЧЕЛАКОВА
АНАСТАСИЯ ВЕСКОВА СТЕФАНОВА
АНАТОЛИ АНДРЕЕВ БОРИСОВ
АНАТОЛИ ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ НИСТОРАШКИ
АНГЕЛ ЦЕНОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ЦОЛОВ БРЕЗАШКИ
АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
АНДРЕЙ ДАНАИЛОВ АНТОНОВ
АНЕЛИЯ ВЕСКОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА ПЕТРОВСКА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНИ ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛОВ
АНКА АРСОВА БОРИСОВА
АНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
АНТОН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ
АНТОН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАПКИН
АТАНАСКА ДОНОВА ГОРАНОВА
АТАНАСКА САВЧЕВА ЦВЕТКОВА
БЕЛОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЧКОВСКА
БИЛЯНА РУСЛАНОВА ИСАЕВА
БИНКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
БИНКА ИВАНОВА ПЕКОВА
БИСЕР АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ
БИСЕР КИРОВ СТЕФАНОВ
БИСЕРКА МАРТИНОВА АСЕНОВА
БИСТРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА
БОГДАН ПЕТРОВ ВЪЧКОВСКИ
БОГОМИЛ ИЛИЯНОВ МОНОВ
БОЖИДАР ЦВЕТКОВ КРИВОШИЙСКИ
БОЙКА ГОРАНОВА ВЪРБАНОВА
БОРИС АНГЕЛОВ НИСТОРАШКИ
БОРИС ГЕНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ
БОРИС ДИМИТРОВ ТОТИНСКИ
БОРИС СИЛВИЕВ АСЕНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕРГОВСКИ
БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СТОЛЬОВСКИ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
БОРЯНА СТРАХИЛОВА ДОКОВСКА
БОЯН БРАНКОВ МАНЕВСКИ
БОЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВСКИ
БРИГИТА КРЪСТЕВА РАДКОВА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КИРОВ
ВАЛЕНТИНА ЙОВКОВА ДРАГИЕВСКА
ВАЛЕНТИНА ЯКИМОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕРИ АНТОНОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕРИ БОРИСОВ ЙОРГОВСКИ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕРИ МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КОСТАШКИ
ВАЛЕРИ ПЛАМЕНОВ ПЕШЕВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ВЕЛЧЕВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ЦЕКОВ ЗЕМЕДЕЛОВ
ВАЛЯ ИВАНОВА ДЕНЧОВСКА
ВАЛЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВАНЮША БОРИСОВА БАЛЬОВСКА
ВАНЮША ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ВАНЯ ПЕНКОВА ТОТИНСКА
ВАНЯ ХРИСТОВА РОГОЗАНСКА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
ВАСИЛ РУМЕНОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ЛИШОВСКИ
ВАСИЛ СЪБЕВ МИТКОВ
ВАСИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА САЛАШКА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
ВАСКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
ВАСКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСКО ТОНЧЕВ ВИРОВСКИ
ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ТЕЛЯШКА
ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА ЙОТОВСКА
ВЕЛИЧКА ДИКОВА КОСТАШКА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ГЕНОВА
ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ БАНОВСКИ
ВЕНЕТА БОРИСОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ВЕЛКОВСКА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ПЪШЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ СТАНУШЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МОНОВСКИ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ТУЛАШКИ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕКОВ ПЕКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ДЕНЧОВСКИ
ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА
ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ЧОРБАНСКИ
ВЕСЕЛИН ФИЛИПОВ БОРИСОВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОТИЛСКА
ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ЛИШОВСКА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ЙОРГОВСКА
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА КОЖУХАРСКА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ВИРОВСКА
ВЕСКА ИВАНОВА ВИРОВСКА
ВЕСКА КЪНОВА РАДОЛОВСКА
ВЕСКО МИНОВ АСЕНОВ
ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЙОРГОВСКА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДОКОВСКА
ВИОЛЕТА МАРКОВА БОРДИНЯШКА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МАКЕДОНСКИ
ВЛАДИМИР МИТКОВ КОЖУХАРСКИ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕДКОВСКИ
ВЛАДИМИР РАДКОВ РАДКОВ
ВЛАДИМИР ТАНЧЕВ ОРЛИНОВ
ВЛАДИМИРА КРАСИМИРОВА КРАЧУНОВА
ВРЪБКА ПЕТРОВА НЕДКОВСКА
ВЪЛЧО ПЕТРОВ ТОТИЛСКИ
ВЪРБА ТОДОРОВА ПАПИРСКА
ВЪРБАН БОЖИНОВ ВЪРБАНОВ
ВЪРБИНКА КЪНЧЕВА ГЕРГОВА
ГАЛИН ВАЛЕРИЕВ КОНЯРСКИ
ГАЛИН ЕМИЛОВ РАШЕВ
ГАЛИН МИРОСЛАВОВ КЪНЧОВСКИ
ГАЛИН ПЕТРОВ БЪРДАРСКИ
ГАЛИН РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
ГАЛИН ЦВЕТАНОВ ДОКОВСКИ
ГАЛИНА АНГЕЛОВА ИСМАИЛОВА
ГАЛИНА БЛАГОМИРОВА ОГНЯНОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВСКА
ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЙОЛОВА
ГАЛЯ АНДРЕЕВА ЙОРГОВСКА
ГАЛЯ БОГДАНОВА ТОШЕВА-ПЕНЕВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА ТРЕЙКЯШКА
ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА ДОЧОВСКА
ГЕНА ДИМИТРОВА ДОНДОРОВСКА
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
ГЕНАДИ ТРИФОНОВ РАДУЛОВСКИ
ГЕНО ИВАНОВ ТОЛЬОВСКИ
ГЕНОВЕВА СПАСОВА ГОРАНОВА
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ТРЕЙКЯШКИ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ ТОНЧЕВ
ГЕОРГИ ДИКОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛАЧОВСКИ
ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ РАДОЛОВСКИ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ПАПИРСКИ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТУЛАШКИ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХРИСТОВСКИ
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ВИРОВСКИ
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЙОРГОВСКА
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЦВЕТАНОВА
ГЕРГАНА КЪНЧЕВА ПЕНКИНСКА
ГЕРГАНА ТИХОМИРОВА ТОНЧЕВА
ГЕРГАНА ТРИФОНОВА ЧОРБАНСКА
ГИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВСКА
ГИЦА АНГЕЛОВА ТОНОВА
ГИЦА СТЕФАНОВА ГЕРГОВА
ГОРАН ПЕЛОВ ПЕШОВ
ГОРАН СТЕФЧОВ ДУНДАКОВ
ГОРАН ЦВЕТКОВ ГОРАНОВ
ГОРАНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ГОРИЦА ИВАНОВА НИСТОРАШКА
ГРАЦИЕЛА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ГРЕТА НИКОЛАЕВА ЛАШЕВА
ГЮЛА БЛАГОЕВА ОРЛИНОВА
ДАНАИЛ АНТОНОВ ИЛИЕВ
ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ
ДАНАИЛ САШЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
ДАНИЕЛА КРУМОВА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ДАНАИЛОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ДАНЧО ИЛИЕВ БОРИСОВ
ДАНЧО ОГНЯНОВ ДЕМИРЕВ
ДАНЧО СПАСОВ ГОЛИШАРСКИ
ДАРИНА НИКОЛОВА ГЕРГОВА
ДАРИНКА ВЕЛИЧКОВА МЛАДЕНОВА
ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ БЕШКОВСКИ
ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФЧЕВА КОСТАШКА
ДЕТЕЛИН КАРАМФИЛОВ АСЕНОВ
ДЕША ТОТЕВА ТОПЧИЙСКА
ДИАНА ДИМИТРОВА ПАПИРСКА
ДИКО ВЕЛИЧКОВ КОСТАШКИ
ДИКО ТОДОРОВ ДИКОВ
ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
ДИМАНА БОРИСОВА ВЪЧКОВСКА
ДИМАНА МАРИНОВА РАДОЛОВСКА
ДИМИТРИНА БОРИСОВА ДОКОВСКА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА МОНОВСКА
ДИМИТЪР АСЕНОВ МАРИНЧОВСКИ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИЛЮВСКИ
ДИМИТЪР ГОРАНОВ ПЕНКОВСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧЕЛАКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ИВАНЧОВСКИ
ДИМИТЪР СТРАХИЛОВ ПЕТРОВСКИ
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ РАДОЛОВСКИ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТОСЛАВОВ КУНЧЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТОСЛАВОВ ТОШОВСКИ
ДИНКО ПЕТРОВ ТОТИЛСКИ
ДИЯНА ВАСИЛЕВА МАКЕДОНСКА
ДИЯНА СИМЕОНОВА МИНЧЕВА
ДОБРИНКА ТОДОРОВА СТОЛЬОВСКА
ДОНКА ДИЛОВА ЛИШОВСКА
ДОНКА КОСТАДИНОВА КОСТАШКА
ДОЧКА ЦВЕТКОВА РАЦОВСКА
ДРАГАН ЙОРДАНОВ ДОКОВСКИ
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ДЯНА МАРТИНОВА ПЛУГАРСКА
ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ЕВГЕНИ РУСЛАНОВ РАШКОВ
ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА ГИЗДАШКА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА РАДОЛОВСКА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДОКОВСКА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ДОКОВСКА
ЕЛЕНКА ЦВЕТКОВА БАЛЕВА
ЕЛЗА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
ЕЛКА РАШЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ САНДОВ ФИЛИПОВ
ЕМИЛ СПИРИДОНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ САЛАШКИ
ЕМИЛ СТОЯНОВ ДОКОВСКИ
ЕМИЛ ЦОЛОВ РАШЕВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА БАНОВСКА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВСКА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА МАНЕВСКА
ЕНГИН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
ЖАНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
ЖОРЗЕТА ЦВЕТАНОВА КАПКИНСКА
ЗАХАРИН КРАСИМИРОВ РАШЕВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ЛИЛОВА
ЗОРНИЦА ТИХОМИРОВА БОРИСОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ЗОЯ ДАВИДОВА ВИТКОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ЗОЯ ЮЛИЯНОВА РАДКОВА
ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА ХРИСТОВА
ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ КЪНЧОВСКИ
ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИЛЧЕВ МИНКОВСКИ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ НЕДКОВСКИ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ТУЛАШКИ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ СТОЛЬОВСКИ
ИВАН АНГЕЛОВ БРЕЗАШКИ
ИВАН АТАНАСОВ ВЕЛКОВСКИ
ИВАН БОЯНОВ СТРАЖАРСКИ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ СТЕФАНОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЧЕЛАКОВ
ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДИЛОВСКИ
ИВАН ДИШКОВ ГОРАНОВ
ИВАН ДОНЧЕВ БАЛЬОВСКИ
ИВАН КОСТОВ КОСТОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЙОЛОВ
ИВАН МАРКОВ НИСТОРОВ
ИВАН МИЛЧЕВ ГЕНОВ
ИВАН МИТКОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ РАДОЛОВСКИ
ИВАН РАШЕВ КОСТАШКИ
ИВАН САШЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ДОКОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ ДОНДОРОВСКИ
ИВАН ЦОНЕВ БЕТАШКИ
ИВАН ЧАВДАРОВ ВЪТЕВ
ИВАНКА ГОРАНОВА БОЧЕВА
ИВАНКА ГОРАНОВА ГОРАНОВА
ИВАНКА МАРИНОВА МАРИНЧОВСКА
ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕНКИНСКА
ИВАНКА ПАВЛОВА БОРДИНЯШКА
ИВАНКА ПЕТРОВА КУНЧЕВА
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ЙОРГОВСКА
ИЛИЙКА СТЕФАНОВА ГЕРГОВСКА
ИЛИЯ ЛЕНКОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ПЛАМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ИЛИЯ СТАМЕНОВ ДОКУСАНСКИ
ИЛИЯ ТИХОМИРОВ ТУЛАШКИ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ТОТИНСКИ
ИЛИЯН АРСОВ БОРИСОВ
ИЛИЯН МАРИНОВ МИЛОВСКИ
ИЛИЯН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ИРЕНА РУМЕНОВА САЛАШКА
ИРЕНА ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА-ИВАНОВА
ИСКРА ВЕНКОВА ОРЛИНОВА
ИСКРА ИЦОВА БОРИСОВА
ИСКРА РУМЕНОВА ГЕРГОВА
ИСМЕН БЕКИРОВ ИСМАИЛОВ
ИЦО ИЛИЕВ БОРИСОВ
ЙОАНА СЕВДЕЛИНОВА АРСОВА
ЙОВКА ИВАНОВА МИТОВСКА
ЙОНКА АТАНАСОВА ДАНОВА
ЙОНКА НЕНЧЕВА АНГЕЛОВСКА
ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ФИЛИПОВА
ЙОРДАН БОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ МАКЕДОНСКИ
ЙОРДАН ЕМИЛОВ САЛАШКИ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ПЕТРОВСКИ
ЙОРДАНКА КЪТОВА МЛАДЕНОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХИНКОВА
КАДРИЕ МУСТАФОВА ФИЛИПОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
КАЛОЯН ТОДОРОВ КАЛЧЕВ
КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАРАМФИЛ АСЕНОВ МАНОЛОВ
КАТЯ ЕВГЕНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
КАТЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
КАТЯ НИКОЛОВА РАШКОВА
КАТЯ СЕВЛИЕВА МАРИНОВА
КАТЯ СИМЕОНОВА КЪНЧЕВА
КАТЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВСКА
КИРИЛ ИЛИЕВ САЛАШКИ
КИРИЛ ТИХОМИРОВ ТОНЧЕВ
КИРИЛ ЧАВДАРОВ ВЪТЕВ
КИРО СТЕФАНОВ МИТОВ
КИТАН РУСЛАНОВ РАШЕВ
КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА
КРАСИМИР ГОРАНОВ КОЦЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР МАНОЛОВ ИСАЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ДИЛЮВСКИ
КРАСИМИР ЦВЕТКОВ ДИШКОВ
КРАСИМИРА СИМЕОНОВА ТОНОВА
КРЪСТИНА ЦВЕТКОВА ВЪЧКОВСКА
КУНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
ЛАЛКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЛЕОНА МАНОЛОВА КЪНЧОВСКА
ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА БЕТАШКА
ЛИЗА ИЛИАНОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛИ ДАФИНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНЧОВСКА
ЛИЛИЯ ТИХОМИРОВА ТУЛАШКА
ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА БЕШКОВСКА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ТОТИНСКА
ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ТУЛАШКА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ИВАНЧОВСКИ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЙОЛОВ
ЛЮБОМИР СТЕФЧОВ ДУНДАКОВ
ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
МАГДА СТАНИМИРОВА МАНОЛОВА
МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВА МЛАДЕНОВА
МАРА ЛАЗАРОВА ДОЧОВСКА
МАРА ПЕНОВА ГОЛИШАРСКА
МАРГАРИТА ВЕЛЧЕВА БРЕНИШКА
МАРГАРИТА ГАНОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА МАРИНОВА
МАРГАРИТА КОСТОВА ДИКОВА
МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА СВИНАРСКА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ТАНКОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА КУНЧЕВА
МАРИАН ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛОВ
МАРИАН ТРИФОНОВ БОЗАДЖИЙСКИ
МАРИАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВСКА
МАРИАНА СЕРГЕЕВА БЕШКОВСКА
МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ЛАШЕВА
МАРИЕЛА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЕТА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАКЕДОНСКА
МАРИН ВАСИЛЕВ ДОКОВСКИ
МАРИН ВЪЛОВ МИЛОВСКИ
МАРИНЕЛА СИМЕОНОВА ТУЛАШКА
МАРИЯ ВЪРБАНОВА ПЕНЧЕВА
МАРИЯ ГОРАНОВА ТЕЛЯШКА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРГОВСКА
МАРИЯ ИВАНОВА МАРКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА САЛАШКА
МАРИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ВЕЛКОВСКА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА РАДОЛОВСКА
МАРИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ДОЧОВСКА
МАРИЯНА КИРИЛОВА ТОНЧЕВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА НИСТОРАШКА
МАРТИН ДИМИТРОВ ПЛУГАРСКИ
МАТА ИВАНОВА НЕДКОВСКА
МАТА ТОДОРОВА ДОНДОРОВСКА
МАХМУД ЯШАРОВ МАХМУДОВ
МАЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СВИЛЕНСКА
МАЯ СИМЕОНОВА ТОНОВА
МЕТИН ДЕЯНОВ НЕДКОВ
МЕТОДИ БОЯНОВ МЕТОДИЕВ
МИГЛЕНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
МИГЛЕНА ФИДАНОВА ИЛИЕВА
МИЛЕН АСЕНОВ ВЕЛИКОВ
МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ КИРОВ
МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСИЕВ
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
МИЛЕНА ДАНЧЕВА ИЛИЕВА
МИЛЕНА МИНКОВА АСЕНОВА
МИЛКА АНГЕЛОВА САВОВА
МИЛКА БОЙЧЕВА ТОНОВА
МИЛКА ГОРАНОВА БОРИМЕЧКОВСКА
МИЛКА ДЕМИРЕВА ТУЛАШКА
МИЛКА ИВАНОВА ВЪТКОВСКА
МИЛКА ИЦОВА БОРИСОВА
МИЛКА НИКИФОРОВА ДРАГИЕВСКА
МИЛКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
МИЛКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
МИЛКА ЦВЕТАНОВА ДОКОВСКА
МИЛЧО БАЛЕВ ШЛЯНКОВСКИ
МИЛЧО БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ГЕНОВ
МИМИ ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСИЕВ
МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАКЕДОНСКИ
МИРОСЛАВ ГОРАНОВ КЪНЧОВСКИ
МИРОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРОСЛАВ ЙОНЧЕВ КОСТАШКИ
МИРОСЛАВ ПЕНКОВ МИТОВСКИ
МИРОСЛАВ САВЧЕВ ПЕТРОВСКИ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ГОЛИШАРСКИ
МИТА ТРИФОНОВА СТОЛЬОВСКА
МИТКА МАРИНОВА ТАЧОВСКА
МИТКО ВЪРБАНОВ ГЕРГОВ
МИТКО ПЕТРОВ КОЖУХАРСКИ
МИТКО РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА ЦВЕТАНОВА
МИХАЕЛА ИВАЙЛОВА МОТОВСКА
МИХАЕЛА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
МЛАДЕНКА МАНОЛОВА ВЕЛКОВСКА
МОМЧИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕКОВ
МОНИКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КОСТАШКА
НАДЕЖДА ГОРАНОВА ДОКОВСКА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
НАДКА МАРИНОВА ОГНЯНОВА
НАДКА ХРИСТОВА КУНДРОДЖИЙСКА
НАДЯ АНГЕЛОВА САВОВА
НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
НАТАЛИЯ ЧАВДАРОВА ТОДОРОВА
НЕВЯНА ИВАНОВА ДИЛКОВА
НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ ИВАНОВА МИТКОВА
НЕЛИ МИЛЕНОВА ВЕЛКОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА СЛАВСКА
НИКОЛА СПАСОВ ВЪРБАНОВСКИ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЪЛКОВСКИ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЯНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТАНКОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТАНЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЛИШОВСКИ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДРАГИЕВСКИ
НИСТОР ГОРАНОВ ПЕНКОВСКИ
НОРА РУСЛАНОВА АЛИЕВА
ОГНЕМИР ДАНЧЕВ ОГНЯНОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ ЛИШОВСКИ
ПАВЛИНА ВЕЛИЧКОВА ЙОЛОВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА РАДОЛОВСКА
ПАВЛИНА ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ПАВЛИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
ПАВУНКА ИГНАТОВА ИВАНОВА
ПАНКА ТРИФОНОВА ЛИШОВСКА
ПАУЛИНА ТИХОМИРОВА ВЕЛКОВСКА
ПЕНКА ГОРАНОВА БЪРДАРСКА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ПАРАШКЕВОВА
ПЕНКА ИВАНОВА КЪНЧОВСКА
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ПЕНО КУНЧЕВ ДАНОВ
ПЕПА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ПЕТКО МАНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ
ПЕТРА ГОРАНОВА ИВАНОВА
ПЕТРУША НИКОЛОВА ЛАЛКОВСКА
ПЕТРУША ТОДОРОВА ДОЧОВСКА
ПЕТРУШКА ДИМИТРОВА МОНОВСКА
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ВЪТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУНДРОДЖИЙСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОЧОВСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ВЪТОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ЙОЛОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВСКИ
ПЕТЯ БОЯНОВА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ПЕШКА ЦВЕТКОВА БОРДИНЯШКА
ПЛАМЕН БОГДАНОВ ВЪЧКОВСКИ
ПЛАМЕН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ДИКОВ ИВАНЧОВСКИ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КУНЧЕВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ БЕТАШКИ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕШОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЪШЕВ
ПЛАМЕНА МИТКОВА КОЖУХАРОВА
ПОЛЯ КИРИЛОВА АНДРЕЕВА
ПОЛЯ ЛЮБЧОВА ДИМИТРОВА
ПОЛЯ НИКОЛАЕВА НАЧЕВА
ПОЛЯ ЦВЕТОСЛАВОВА КУНЧЕВА
ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНОВА
ПЪТКА ИВАНОВА ТУЛАШКА
РАДИНА ТИХОМИРОВА ВЪЛОВА
РАДКА МАРИНОВА ГОЛИШАРСКА
РАДКА НИКОЛОВА ГЛОЖЕНСКА
РАДКО ЦВЕТАНОВ ГЕНЧЕВ
РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ДИКОВ
РАДОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВСКИ
РАДОСЛАВ ИЛИАНОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ТАНКОВА
РАДОСЛАВА ПЕТРОВА ЛИШОВСКА
РАЙНА БОРИСОВА РАШКОВА
РАЙНА ВЪЛОВА ДИКОВА
РАЙНА ГОРАНОВА ПАВЛОВА
РАЙНА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
РАЙНА ИГНАТОВА ГАБРОВСКА
РАЙНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕШКА
РАЛИЦА ЕМИЛОВА МИНКОВА
РАХИЛА СЕРГЕЕВА РАДКОВА
РОЗА ДАНАИЛОВА АНТОНОВА
РОЗА КАРАМФИЛОВА АСЕНОВА-МЕХМЕД
РОЗА СТЕФАНОВА АСЕНОВА
РОСЕН ЕВГЕНИЕВ СЛАВСКИ
РОСИЦА ДИМИТРОВА НИСТОРАШКА
РОСИЦА ИВАНОВА ЙОРГОВСКА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА КЪНЧОВСКА
РОСИЦА ПЛАМЕНОВА ЦАКОНСКА
РОСИЦА САВЧЕВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА МИТОВА
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
РУМЕН АНТОНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ЧОРБАНСКИ
РУМЕН ИЛИЕВ РАШЕВ
РУМЕН ТОДОРОВ ГЕРГОВ
РУМЯНА БОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА
РУМЯНА СПАСОВА КРАЧУНОВА
РУМЯНКА ЛАЗАРОВА ДОКУСАНСКА
РУСЛАН НИКОЛОВ РАШКОВ
САБРИ МЕХМЕДЕЛИЕВ АЛИЕВ
САНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
САШКА МАРИНОВА ГОЛИШАРСКА
САШКО МАРИНОВ ДОКОВСКИ
САШО БОРИСОВ ЦИФКАНСКИ
САШО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
САШО МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
САШО СЪБЕВ МИТКОВ
СВЕТЛА ГЕНОВА ЛАШЕВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА ЙОЛОВА
СВЕТЛЕНА КРАСИМИРОВА КРАЧУНОВА
СВЕТЛИН КРЪСТЕВ КЪНЧОВСКИ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БОРДИНЯШКИ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЦВЕТАНОВ
СВЕТОСЛАВ ТРИФОНОВ РАШЕВ
СЕВДА ЛИШОВА МАНОЛОВА
СЕВДА МАНКОВА ДИМИТРОВА
СЕВЕРИНА РАЧЕВА ВАСИЛЕВА
СЕВИНКА САШЕВА БОРИСОВА
СЕРГЕЙ РАДКОВ РАДКОВ
СИЛВАНА ВЕСКОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МОНОВСКА
СИЛВИЯ ДРАГАНОВА ДОКОВСКА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ДОКОВСКА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА МИНКОВСКА
СИМЕОН ВЕНЦИСЛАВОВ ДЕНЧОВСКИ
СИМЕОН ИЛИЕВ ДИНОВ
СИМЕОН КРУМОВ ФИЛИПОВ
СИМЕОН МИТКОВ ТУЛАШКИ
СИМЕОНКА СТОЙЧЕВА КУНЧЕВА
СЛАВКА ВАСИЛЕВА РАШЕВА
СЛАВКА ЦВЕТКОВА ЯНЕВА
СЛАВЧО ЦВЕТКОВ СВИНАРСКИ
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА МОНОВСКА
СНЕЖИНКА РАШЕВА ЙОРДАНОВА
СНЕЖИНКА ФИЛИПОВА ШЛЯНКОВСКА
СОНЯ КРЪСТЕВА МИТЕВА
СОНЯ ТОДОРОВА ИСАКОВА
СОФИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА
СПАС НАЧЕВ ИВАНОВ
СПАСКА КИНОВА АНДРЕЕВСКА
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ САЛАШКИ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
СТАНИСЛАВА МАРИНОВА ПЕШЕВА
СТАНКА МИТКОВА СТАНЧЕВА
СТАНКО СТОЯНОВ ДАНАИЛОВ
СТЕЛА ГОРАНОВА ВЕЛЧЕВА
СТЕЛА КИРИЛОВА ВЪТЕВА
СТЕЛА ТОДОРОВА СТОЛЬОВСКА
СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КОСТАШКИ
СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ДУНДАКОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА МАКЕДОНСКА
СТЕФЧО ГОРАНОВ ДУНДАКОВ
СТОЯН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН СТАМЕНОВ ДОКОВСКИ
СТРАХИЛ БОЙЧЕВ ПЕТРОВСКИ
СЪБИ МИТКОВ МЛАДЕНОВ
СЪЛЗИНА СЕРГЕЕВА КОСТОВА
СЪЛЗИЦА ЕМИЛОВА МИНКОВА
СЪТА МАРИНОВА ИВАНОВА
СЪТКА ГЕНОВА ВАТКОВСКА
ТАНКА ИЛИЕВА ИВАНЧОВСКА
ТАНЧО АРСЕНОВ ОРЛИНОВ
ТАНЯ КИРИЛОВА НИСТОРОВА
ТАНЯ СТАНИМИРОВА ГЕНОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ЧЕЛАКОВА
ТАТЯНА СПАСОВА ТРИФОНОВА
ТАШО ВЕЛИЧКОВ ДРАГИЕВСКИ
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
ТЕМЕНУШКА ДОНЕВА ТОДОРОВА
ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА ТОШКОВА ДИМИТРОВА
ТИНКА МАРИНОВА КУНЧЕВА
ТИХОМИР АНДРЕЕВ БОРИСОВ
ТИХОМИР АНТОНОВ МЛАДЕНОВ
ТИХОМИР АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ТИХОМИР ВЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР МАРКОВ БОРИСОВ
ТИХОМИР МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВСКИ
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ ЛИШОВСКИ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ВЕЛКОВСКИ
ТИХОМИР ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
ТИХОМИР ТРИФОНОВ ТОНЧЕВ
ТОДОР ЙОТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МАРКОВ ГОЛИШАРСКИ
ТОДОР ТИХОМИРОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ ВАТКОВСКИ
ТОДОР ЦВЕТАНОВ СТОЛЬОВСКИ
ТОДОРА ПЕТРОВА ДОКУСАНСКА
ТОДОРКА ИВАНОВА КУНДРОЖИЙСКА
ТОШКА ТРИФОНОВА ДИШКОВА
ТОШКО МАРИНОВ ПЕТРОВСКИ
ТОШО ГАНОВ ТОДОРОВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ РАДОЛОВСКИ
ТРИФОН ГЕРГОВ ШЕТОВСКИ
ТРИФОН МОНЧЕВ СПАСОВ
ТРИФОН ПАВЛОВ РАШЕВ
ТРИФОН САШКОВ ДОКОВСКИ
ТРИФОН ФИЛИПОВ БАЛЕВ
ФЕДЯ БОГДАНОВ МАНОЛОВ
ФИЛИП БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ФИЛИП РУСЛАНОВ РАШЕВ
ФИНКА МИТКОВА МАРИНОВА
ХРИСТИНА КРЪСТЕВА БРЕЗАШКА
ХРИСТИНКА ИВАНОВА КУЧЕРА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕНКОВ ЙОРГОВСКИ
ХРИСТО ГЕНЧЕВ РОГОЗАНСКИ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ БЕТАШКИ
ХРИСТО СИМЕОНОВ ЙОЛОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ДРАГИЕВСКИ
ЦАНКА ТОТКОВА ДОКОВСКА
ЦАНКО АПОСТОЛОВ ДИЛКОВ
ЦАРИНА СПАСОВА РАЦОВСКА
ЦВЕТА АПОСТОЛОВА РАДОЛОВСКА
ЦВЕТАН ВЕЛИЧКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНУШЕВ
ЦВЕТАН ДИКОВ ИВАНЧОВСКИ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДОКОВСКИ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ СТОЛЬОВСКИ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ВЕЛКОВСКА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГОЛИШАРСКА
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДИЛОВСКА
ЦВЕТАНКА ГОРАНОВА РОГОЗАНСКА
ЦВЕТАНКА ГОРАНОВА ТОШОВСКА
ЦВЕТАНКА КИРОВА ДИШАНСКА
ЦВЕТАНКА КОСТОВА ДИЛКОВА
ЦВЕТАНКА ПЕЛОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ВЪЧКОВСКА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МИНКОВСКА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ЛИШОВСКА
ЦВЕТЕЛИН БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТЕЛИН ТИХОМИРОВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТЕЛИНА СТАЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТКО ТОДОРОВ МИЛОВСКИ
ЦВЕТОМИЛ АНГЕЛОВ КИРОВ
ЦВЕТОМИЛ ВЕСКОВ АСЕНОВ
ЦВЕТОМИЛА СТЕФАНОВА РАШЕВА
ЦВЕТОМИЛА ТОДОРОВА КОНЯРСКА
ЦВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
ЦВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ЛИШОВСКИ
ЦВЕТОСЛАВА КОЦЕВА ПЕНОВСКА
ЦЕЦА ИВАНОВА ИВАНЧОВСКА
ЦЕЦА ЦВЕТАНОВА МАРИНКАШКА
ЦЕЦКА СИМЕОНОВА ЙОЛОВА
ЦОНА ЛУКАНОВА ТРЕЙКЯШКА
ШИНКА ВЕНКОВА ПАКОВСКА
ЮЛИ АНГЕЛОВ ЮЛИЯНОВ
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ ВИРОВСКИ
ЯВОР ИВАНОВ ТАНКОВ
ЯНКА ГЕРГОВА ТОТИЛСКА
ЯНКА ПЕШЕВА СТАНУШЕВА
ЯНКО ЙОРДАНОВ ЯНЕВ