Get Adobe Flash player

Секция 5 – Парламентарни избори 2014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 – ПЛЕВЕНСКИ
ОБЩИНА: ИСКЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ            КМЕТСТВО: ……………….  СЕКЦИЯ № 005
адрес на избирателната секция: ………………………………….

–––––––––––––––––-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
–––––––––––––––––-
АКСИНИЯ ЮЛИЕВА КЪНЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ ЛАЗАРОВ
АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ДИМАШКИ
АНАСТАСИЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
АНАСТАСИЯ МАКСИМОВА АЛЕКСИЕВА
АНАТОЛИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
АНАТОЛИ НАКОВ ДИМИТРОВ
АНАТОЛИ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕРГОВ ВЪЛЬОВСКИ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ МИШКОВ
АНЕЛИЯ МАЕВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА БРЕЗАКОВСКА
АНИ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
АНИТА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
АНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АНКА ЙОРДАНОВА КОЦОВА
АННА ИВАНОВА ВЪЛОВА
АНТОН ГЕНОВ ИВАНОВ
АНТОН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ
АСЕН АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
АСПАРУХ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
АСЯ ИЛАРИОНОВА ПЕКОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИГНАТОВ ХРИСТОВ
АТАНАС ОРЛИНОВ СИМЕОНОВ
АТАНАСА ПЕТРОВА ЕЛЕНКИНСКА
АТАНАСКА ИГНАТОВА КУНОВА
БАРБАРА  ДЕФЕРЕРИА
БИЛИЯН ЯРОСЛАВОВ БОРИСЛАВОВ
БИЛЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ СТОЕВ
БОЖАНА ХРИСТОВА МАНЧОВСКА
БОЖИДАР МАРИНОВ НИНЧЕВ
БОРИНКА ВИКТОРОВА ПЕЛОВСКА
БОРИС ДИМИТРОВ ЛИТКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БРЕЗАКОВСКИ
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА ТЪРПЕНОВА
БОРКО МАРИНОВ ГАДЖАЛСКИ
БОРКО МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ
БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА ГОРНИШКА
БОРЯНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
БОТЬО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН АНТОНОВ КЪНЧЕВ
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ИГНАТОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИН МИКОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ТЪРПЕНОВА
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МИРЧОВСКА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
ВАНЮША МАРИНОВА КЪНИНСКА
ВАНЯ ДАМЯНОВА МИХАЙЛОВА
ВАНЯ ОГНЯНОВА КИРОВА
ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛА ДИМИТРОВА ЦЕЛОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БОЗДУШКА
ВЕЛИКА МАРИНОВА ЦЕКОВА
ВЕЛИКА ПАНОВА ИГНАТОВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИСЛАВА КРУМОВА ПОПОВСКА
ВЕНЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТА АСЕНОВА МАРИНОВА
ВЕНЕТА АТАНАСОВА МАРИНОВА
ВЕНЕТА ЙОТОВА ГРИГОРОВСКА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА КОЛЕСАРСКА
ВЕНКО МАРИНОВ СТЕФАНОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ИЛИЕВ ДЕНКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДОБРИНОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ВЕРКА ИЛИЕВА ЗАХАРИЕВА
ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИН ГЕНОВ НЕНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВЕШЕВ
ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ ГЕНОВ
ВЕСЕЛИН СТЕФЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА РОЯШКА
ВЕСКА ИВАНОВА ДИМАШКА
ВЕСКА ЙОЛОВА ПЕТРОВА
ВИКТОР ИГНАТОВ ПЕТКОВ
ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ЛИЛОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА МАНЧОВСКА
ВИОЛЕТА ГЕНКОВА МОЛОВСКА
ВИОЛЕТА ОПРОВА ДИМИТРОВА
ВЛАДИМИР ТАНОВ ТАНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
ВЪЛО ЦВЕТКОВ САВКОВ
ГАБРИЕЛ СТАНИМИРОВ СТАНИСЛАВОВ
ГАБРИЕЛА ИЛИЙЧЕВА КОСТАДИНОВА
ГАЛИН ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТКОВ
ГАЛИН СЕРГЕЕВ ОРЕЛОВ
ГЕНА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
ГЕНА ГЕОРГИЕВА МАТОВА
ГЕНА НАЧЕВА ПЕТРОВА
ГЕНА ХРИСТОВА ОРЕЛОВА
ГЕНКА СТЕФАНОВА ДИМАШКА
ГЕНО НЕНЧЕВ СТОЯНОВ
ГЕНО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЛИТКОВ
ГЕОРГИ БОЖИНОВ МАТОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАНЧОВСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
ГЕОРГИ РУСКОВ НЕДЯЛКОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ СИМЕОНОВ
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
ГИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ГИНКА МИЛЧЕВА ОГНЯНОВА
ГИНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ГОРАН СПАСОВ БОНОВСКИ
ГОРАНА ИВАНОВА ЛИЛОВА
ДАМЯН ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ
ДАМЯН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
ДАМЯНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
ДАНАИЛ СТЕФЧОВ ВАСИЛЕВ
ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ДИЛКОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ДИЛКОВА
ДАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА БОНОВСКА
ДАРИНКА НАЧЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНКО ТРИФОНОВ ГАВРИЛОВ
ДЕСИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА
ДЕТЕЛИН СТАНЧЕВ ЦАНОВ
ДЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ДОКОВА
ДИЛАН НЕНОВ ДИЛАНОВ
ДИЛКО ТОДОРОВ ДИЛКОВ
ДИМИТРА ПЕТРОВА ЛИТКОВА
ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР НАЧОВ ЙОЧОВ
ДИМИТЪР НИНОВ АНДРЕЕВ
ДОБРИН ИВАНОВ ДАМЯНОВ
ДОБРИН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ДОРА НАЧЕВА БОЖИНОВА
ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ ДОБРИНОВ ДАМЯНОВ
ЕВГЕНИ ПАВЛОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ ЦВЕТКОВ ГЕРГОВ
ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПОПОВСКИ
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА БЕНЕВРЕШКА
ЕВГЕНИЯ ТОШЕВА ВЕДЕР
ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА ЦАНОВА
ЕВЕЛИН МАРГАРИТОВА МАРИНОВА
ЕВТИМ БОРКОВ МЕТОДИЕВ
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ЕЛВИРА СЛАВЧЕВА ТОНЕВА
ЕЛЕНА  АНГЕЛОВСКА
ЕЛИОНОРА КИРИЛОВА ПАВЛОВА
ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТАНОВА АНДРЕЕВА
ЕМИЛ БОТЬОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ РАЛОВСКИ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА НИНОВА
ЖИВКА ПЕТКОВА ТОМОВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ КАРПОВСКИ
ЗЮМБЮЛ ШУКРИЕВА ЮСЕИНОВА
ИВАЙЛО ДЕТЕЛИНОВ ЦАНОВ
ИВАЙЛО МИКОВ ХРИСТОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ИВАЛИНА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОНЧЕВ ДОКОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ЙОТОВСКИ
ИВАН МАТОВ ПЕЛОВСКИ
ИВАН НИКОЛОВ ПАРТЕНИЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДИМАШКИ
ИВАН ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ФИЛИПОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ БЕНЕВРЕШКИ
ИВАН ЦВЕТКОВ ЙОТОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ИВАНА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВСКА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛИТКОВСКА
ИВАНКА БОРИСОВА ПАВЛОВА
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА КУНОВА ЕЛЕНКИНСКА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА НАЙДЕНОВСКА
ИВАНКА ПАРТЕНИЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ПЕЛОВА ЛАКОВА
ИВАНЧО ГАНОВ ТРИФОНОВ
ИВЕЛИН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВО АТАНАСОВ ОРЛИНОВ
ИГЛИКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ИЛИЙКА ДИКОВА ЦВЕТКОВА
ИЛИЯ ВЪЛЧОВ ЯКОВ
ИЛИЯ ГЕРГОВ СТЕФАНОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЕМАНУИЛОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ГРИГОРОВСКИ
ИЛИЯ ПЕТРОВ СПАСОВ
ИЛИЯ СПАСОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ИЛИЯ ЦЕКОВ ПАВЛОВ
ИЛИЯН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
ИЛОНКА НИКОЛАЕВА БОГОМИЛОВА
ИРИНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
ИРИНА КОЛЕВА ЦВЯТКОВА
ЙОВКО ПЕТРОВ БЕНЕВРЕШКИ
ЙОНКА ПЕЧОВА ГЕНОВА
ЙОНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ЙОНКО ЦЕКОВ ВЕЛЧОВ
ЙОНЧО ГЕНОВ ПАРАСКЕВОВ
ЙОНЧО ИВАНОВ ДОКОВ
ЙОНЧО МИХАЙЛОВ ДЪБНИШКИ
ЙОНЧО СТРАХИЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДОНЧЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ЙОРДАН НЕНОВ ЦЕКОВ
ЙОРДАН СПАСОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПЕЛОВСКИ
ЙОРДАН ТОДОРОВ МАНЧОВСКИ
ЙОРДАН ФИЛИПОВ КОСТОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦЕКОВ МАНЧОВСКИ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА СПАСОВА
ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГОРАНОВСКА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЕЛЕНКОВА
ЙОТО ГОРАНОВ ПАНТАЛЕЕВ
КАЛИНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
КАТИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
КАТЮША СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА
КАТЯ БОРИСОВА ПАВЛОВА
КАТЯ ДАМЯНОВА НЕНЧЕВА
КИРИЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ КИРОВ
КИРО ТОДОРОВ КИРОВ
КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР АНТОНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР БОЖИДАРОВ НИНЧЕВ
КРАСИМИР МАНОЛОВ БОГОМИЛОВ
КРАСИМИР ТИХОМИРОВ ДИЛКОВ
КРАСИМИРА АСПАРУХОВА МИХАЙЛОВА
КРАСИМИРА ЙОЗОВА СПАСОВА
КУНА ПЕТРОВА НЕДКОВА
ЛАЗАРИНА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА
ЛАТИН ЦОЛОВ ЛАКОВ
ЛАТИНКА НАНКОВА ЗЛАТАНОВА
ЛЕФТЕР ЯНКОВ АНДРЕЕВ
ЛИДА ТОДОРОВА ГЪБОВА
ЛИДИЯ БОГОМИЛОВА ЦОЛОВА
ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛИЯ РУМЕНОВА МАРИНОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЛИТКОВА
ЛОРЕТА ЦЕКОВА ВЕЛЧЕВА
ЛЮБОМИР ЙОНКОВ ЦЕКОВ
МАГДАЛИНА ПЕТРОВА БЕНЕВРЕШКА
МАКСИМ АЛЕКСИЕВ РАДОСТИНОВ
МАЛИНА ПЕНКОВА ИВАНОВА
МАЛИНКА ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА
МАНОЛ БОГОМИЛОВ МАНОВ
МАРА АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТ ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ПЕЛОВСКА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЛЮТАШКА
МАРГАРИТА МАРИНОВА ПОПОВСКА
МАРГАРИТА НЕНОВА ДИЛАНОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТИПЧЕНСКА
МАРГАРИТА ТОДОРОВА КИРОВА
МАРИЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА-БЕНЕВРЕШКА
МАРИЕТА ГЕШЕВА НИНЧЕВА
МАРИЙКА ПАРАСКЕВОВА ДИЛКОВА
МАРИН НИКОЛОВ ЛАКОВ
МАРИН СПАСОВ СТАМБОЛСКИ
МАРИН СТЕФАНОВ ЛАЛОВ
МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ДИНКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯН ИВАЙЛОВ ВЪРБИШКИ
МАРИЯН ЙОНЧОВ ДОКОВ
МАРИЯН МАРИЯНОВ КАЛЧЕВ
МАРИЯНА АНГЕЛОВА ГАДЖАЛСКА
МАРИЯНА ВЕЛИНОВА ТОМОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА СПАСОВА ТОДОРОВА
МАРУСЯ АТАНАСОВА ГОРАНОВА
МАТА НЕШКОЛОВА ГЕРГОВА
МАЯ АСПАРУХОВА МИХАЙЛОВА
МЕТОДИ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
МИГЛЕНА ХРИСТОВА ВЪЛОВА
МИЛЕН БОЖИДАРОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ЗДРАВКОВ КАРПОВСКИ
МИЛЕН ИВАНОВ ВЪЛОВ
МИЛЕН ИЛИЕВ ПАВЛОВ
МИЛЕН СТОЯНОВ СИМЕОНОВ
МИЛЕН ЮЛИЕВ МИЛАДИНОВ
МИЛЕНА АСЕНОВА ХАРУНИ
МИЛКА БОЖИНОВА ЛАЛОВА
МИЛКА ИВАНОВА ГЕРГОВА
МИЛКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА ТОДОРОВА БЛИЗНАКОВА
МИЛКА ХАРАЛАМПИЕВА ПАТЕВА
МИЛЧО БОРКОВ МЕТОДИЕВ
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ЗАЙРАШКИ
МИЛЧО МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ
МИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МИНКО АПОСТОЛОВ ИЛИЕВ
МИРОЛЮБКА ПАВЛОВА КИРОВА
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ ОРЕЛОВ
МИРОСЛАВА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
МИТРА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
МИХАЙЛА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ КРАЧУНОВСКИ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА
НАДКА СПАСОВА РАШЕВА
НАКО ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ
НАСКА ГЕНОВА ЦВЕТАНОВА
НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
НЕДКА МИТОВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ ИВАНОВА ХРИСТОВА
НЕНКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
НЕНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
НЕНКА ЦОЛОВА ГОРАНОВА
НЕНО ДИЛОВ НЕНОВ
НЕНО ЕВГЕНИЕВ ЦОЛОВ
НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ГЕНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ БИСЕРОВ ШИБИЛЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПОПОВСКИ
НИКОЛИНА БОЖИНОВА ИГНАТОВА
НИКОЛИНА ВЪЛЧЕВА МАНЧОВСКА
НИКОЛИНА СПИРИДОНОВА ВИРОВСКА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
НИКОЛИЦА ГЕНОВА НИКОЛОВА
НОРА ПЕТРОВА РАЛОВСКА
НУРИ БОГОМИЛОВ ПЕКОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА
ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
ПЕНА ГЕОРГИЕВА КРАЧУНОВСКА
ПЕНА МАТОВА ИВАНОВА
ПЕНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ПЕНА ХРИСТОВА ГАВРИЛОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ПАВЛОВА НАЧЕВА
ПЕТКО ГЕНОВ ТОМОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
ПЕТРАНА ЯНКОВА ЯНЕВА
ПЕТЪР ВЪЛОВ АНДРЕЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГОРАНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ИГНАТОВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ПЕЧО ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН АСЕНОВ ТЪРПЕНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВЪЛОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ПОЛЯ ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
ПЪШО ГЕНОВ НЕДКОВ
РАДКА ДИМИТРОВА МИЛКОВА
РАДКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
РАДКА ЛИЛОВА ПЕКОВА
РАДКА ЦАНКОВА ЛИТКОВА
РАДОСЛАВ БАНКОВ АНДРЕЕВ
РАДОСЛАВ ЦОЛОВ ДИМИТРОВ
РАЙНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
РАЙНА СТАНУШЕВА ДИМИТРОВА
РАЛИЦА МИЛКОВА МАРИНОВА
РАЯ МИТКОВА БОРИСОВА
РЕНА КАЛИНОВА КЪНЧЕВА
РУМЕН ГОРАНОВ СПАСОВ
РУМЕН ИВАНОВ СПАСОВ
САРА ИВАНОВА ИВАНОВА
САШКА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
СВЕТЛИН ЮНИЕВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
СВЕТЛИНА ТОДОРОВА ДАМЯНОВА
СВЕТОСЛАВ АНТОНОВ КЪНЧЕВ
СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
СЕВДАН КАЛИНОВ МАРИНОВ
СЕВДЕЛИН МАКСИМОВ АЛЕКСИЕВ
СИЙКА ЕМИЛОВА МИТКОВА
СИЛВИ ИВАЙЛОВА ВЪРБИШКА
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ОГНЯНОВА КИРОВА
СИМЕОН ГЕРГОВ ТОДОРОВ
СИМЕОН ЖИВКОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
СЛАВКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВКА ЕМИЛОВА МАРИНОВА
СЛАВЧО МИХАЙЛОВ ОРЕЛОВ
СЛАВЧО ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
СНЕЖАНА ДАНАИЛОВА НАЧЕВА
СНЕЖАНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
СОНЯ БОЖИДАРОВА НИНЧЕВА
СОНЯ ИВАНОВА КИРОВА
СПАСА ИВАНОВА ЛИЛОВА
СПАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
СПАСКА ПЕТРОВА ПАРТЕНИЕВА
СПАСКА ЦЕКОВА ИВАНОВА
СТАНИМИР ДАМЯНОВ ПЕРЧИНСКИ
СТАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
СТЕФАН ИГНАТОВ ТОМОВ
СТЕФАН НАЧЕВ ПОПОВСКИ
СТЕФАНА НИКОЛОВА ЦОНКОВСКА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ВАЧЕВА
СТЕФЧО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
СТОЙКА БАНКОВА ЕЛЕНКИНСКА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЕЛЕНКОВ
СТОЯНКА БОРИСОВА КРАЧУНОВСКА
СТРАХИЛ ЙОНЧЕВ НАЧЕВ
ТАНО ВЛАДИМИРОВ ТАНОВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕНКОВА
ТАТЯНА АЛЕКСИЕВА ЛАЗАРОВА
ТАТЯНА АПРИЛОВА ЦВЕТКОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПЕЛОВСКА
ТЕМЕНУЖКА ВЕНКОВА ОГНЯНОВА
ТЕМЕНУЖКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
ТЕНЬО ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
ТИНКА ЦЕНОВА СПИРТАШКА
ТИХОМИР КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ТИХОМИР ХРИСТОВ ДИЛКОВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНЧОВСКИ
ТОДОР ГОРАНОВ ПАВЛОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ТОДОР ЯНКОВ ЯНЕВ
ТОДОРА ГЕНОВА ЕШАНОВСКА
ТОДОРИЦА ДИКОВА НЕНОВА
ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА САВЧЕВА
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
ТОДОРКА ГЕНОВА КОЖУХАРОВА
ТОДОРКА МЛАДЕНОВА ЛИЧОВА
ТОДОРКА НАЧЕВА ЕМАНОИЛОВА
ТОНИ ЙОНКОВ ЦЕКОВ
ТОТА НИКОЛОВА ЦЕКОВА
ТОТА ПЕЧОВА ХРИСТОВА
ТРИФОН ДЕНКОВ ТРИФОНОВ
ТРИФОН КИРОВ ТОДОРОВ
ФЕРДИНАНД ЦВЕТКОВ ЦОНИНСКИ
ХРИСТАНА ГЕОРГИЕВА МАНЧОВСКА
ХРИСТИНА КОЛЕВА СТОЯНОВА
ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛЧИНКОВСКИ
ХРИСТО ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
ХРИСТО МИНКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ПЕШАНОВСКИ
ЦАНА ГЕОРГИЕВА ЛИТКОВА
ЦАНКА МАКСИМОВА РАДОСТИНОВА
ЦВЕТА ТОДОРОВА СТИПЦОВСКА
ЦВЕТАН ГЕНКОВ МОЛЛОВСКИ
ЦВЕТАН ДЕТЕЛИНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ЦВЕТАН ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ РАЛОВСКИ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ДИМАШКА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЙОНЧОВСКА
ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ЛИТКОВА
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ЦЕНКОВА ОГНЯНОВА
ЦВЕТАНКА ЯРОСЛАВОВА НИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА МИЛАДИНОВА
ЦВЕТКО ГЕНОВ СПИРТАШКИ
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЕЛЕНКОВ
ЦВЕТКО ИЛИЕВ КРАЧУНОВСКИ
ЦВЕТКО ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИЛ ВЕСЕЛИНОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ДИЛКОВ
ЦЕНКО ЛАЗАРОВ ДИНКОВ
ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЦОЛО ЛАКОВ ПЕТРОВ
ЧАВДАР ПЕТРОВ ДИЛКОВ
ШИБИЛ АНДРЕЕВ РАНГЕЛОВ
ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВ
ЯНКО ЗАХАРИЕВ ТИПЧЕНСКИ
ЯНУШ ГОШЕВ СТОЯНОВ
ЯРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ НИНОВ