Get Adobe Flash player

Секция 6 – Парламентарни избори 2014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 – ПЛЕВЕНСКИ
ОБЩИНА: ИСКЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ КМЕТСТВО: ………………. СЕКЦИЯ № 006
адрес на избирателната секция: ………………………………….

–––––––––––––––––-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
–––––––––––––––––-
АДРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
АЗИЯ ИЛИЕВА ТРИФОНОВА
АЛБЕНА АСЕНОВА МИКОВА
АЛЕКСАНДРА МИЛЧЕВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЮЧУКОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
АЛЬОША ЕМИЛОВ НИНЧЕВ
АНА АНДРЕЕВА КЪНЧЕВА
АНА ИЛАРИОНОВА МИНКОВА
АНА МИЛАДИНОВА НИКОЛОВА
АНАТОЛИ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
АНАТОЛИ ПАВЛОВ СИМЕОНОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
АНГЕЛ СИМЕОНОВ КРУМОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ЛЕНКОВА РАЙЧЕВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ ПАВЛИНОВА ГЕРГОВА
АНЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИЛАДИНОВА
АНЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА МЕТОДИЕВА
АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
АНЖЕЛА ДАРИНОВА КАРЛОВА
АНИЧКА ВАСИЛЕВА САНДОВА
АНКА АЛИПИЕВА РАНГЕЛОВА
АНКА ЗАМФИРОВА МАРИНОВА
АНКА ОГНЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АННА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА
АННА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
АНТОН МАРИНОВ НИНЧЕВ
АПОСТОЛ ДИЛКОВ ЙОЧЕВ
АСЕН ХРИСТОВ ТЪРПЕНОВ
АСПАРУХ АРСОВ СИМОВ
АСПАРУХ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ
АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ БОРИСОВ
АСЯ ВИОЛЕТОВА ФИЛИПОВА
АСЯ ОГНЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АСЯ ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА
АТАНАС КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ
АТАНАСА ЦВЕТКОВА МАНДАЛОВСКА
АТАНАСКА ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА
БЕАТРИС БОЯНОВА ИЛИЕВА
БЕТИНА ДЕТЕЛИНОВА МИТКОВА
БИЛЯНА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА
БИСЕР ЗАМФИРОВ МЛАДЕНОВ
БИСЕР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
БОЖИДАР АНТОНОВ НИНЧЕВ
БОЖИДАР БИСЕРОВ АСЕНОВ
БОЙКА БОРИСЛАВОВА ВЪЛОВА
БОРИСЛАВ ВЪЛОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ БОРИСЛАВОВ
БОРИСЛАВ ИЛАРИОНОВ МИНКОВ
БОРИСЛАВ МИТКОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИСЛАВА ПЕТРОВА МАРИНОВА
БОРЯНА БОРИСОВА ТОНЧЕВА
БОРЯНА СТЕФАНОВА БОРИСЛАВОВА
БОРЯНА ЦВЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
БОТЬО ТЕОДОСИЕВ ХРИСТОВ
ВАВИЛЯНА ГЕНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ЛИЛОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕРИ ПЕНКОВ ПЕТРОВ
ВАЛЯ ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЛОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ НИНОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГЕРГОВ
ВАСИЛ НИНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВСКА
ВЕЛИЧКА ОРЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ВЕЛИЧКО ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ПЕНКОВ НЕНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ КИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ВЕРА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ВЕРКА СИМЕОНОВА КЮЧУКОВА
ВЕСЕЛА ИГНАТОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ БОРИСОВ
ВЕСЕЛИНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ВЕСЕЛКА ЙОТОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВЕТА ДОНОВА ТАШЕВА
ВИКТОР ИЛИЯНОВ ИГНАТОВ
ВИКТОР СТОЯНОВ ВИКТОРОВ
ВИКТОРИЯ ПЕНКОВА НАЙДЕНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА ЦВЕТАНОВА
ВИОЛЕТА СВЕТОСЛАВОВА ЮЛИАНОВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТКА АСЕНОВА ФИЛИПОВА
ВЛАДИМИРА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ВЪЛКА ЙОТОВА МАРИНСКА
ВЪЛКА МАРКОВА МИШЕВА
ВЪЛКА НАЧЕВА ЦОЛОВА
ГАЛИН ЕМИЛОВ НИНЧЕВ
ГАЛИНА КАЛИНОВА МАРИНОВА
ГАНА ИЛИЕВА ЙОЧЕВА
ГЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ГЕНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ГЕНКА ЙОРДАНОВА ЦОНИНСКА
ГЕНО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
ГЕНОВЕВА ЮРИЕВА АТАНАСОВА
ГЕНЧО ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОНЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
ГЕОРГИ ЙОНЧЕВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ДЕЯНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ЮЛИАНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ДАНАИЛ ИСКРЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
ДАФИНКА ЛАКОВА НИКОЛОВА
ДЕАН ДЕТЕЛИНОВ ИЛИЕВ
ДЕСИСЛАВА ДАНАИЛОВА ДАНАИЛОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИНОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ГЕРГОВА
ДЕСИСЛАВА СВЕТЛИНОВА БЕШКОВА
ДЕСИСЛАВА ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
ДЕТЕЛИН ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ДЕТЕЛИН МИТКОВ ИЛИЕВ
ДЕТЕЛИН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ДЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ДИЛКО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
ДИЛЯНА ДИНКОВА ЕМАНУИЛОВА
ДИЛЯНА ЮРИЕВА АТАНАСОВА
ДИМИТРА ЦЕКОВА БРЕНИШКА
ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
ДИМИТРИНА ПЕЧОВА НИНОВА
ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ДИЛКОВ
ДИМИТЪР МАКСИМОВ ВЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ВЪЛОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ЦЕКОВ ВЕЛЧЕВ
ДИМЧО АСПАРУХОВ ХРИСТОВ
ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМЧО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ
ДОНЧО НИКОЛАЕВ НАЧЕВ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ЦЕКОВ
ЕВГЕНИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
ЕВГЕНИЯ ЙОНЧЕВА ПАНЬОВСКА
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА НЕНЧЕВА
ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ЕЛКА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ МАКСИМОВ ВЕЛЧЕВ
ЕМИЛ НАЧКОВ НАЧЕВ
ЕМИЛ НИНЧЕВ МАРИНОВ
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ МИЛАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГАВРИЛОВА
ЕМИЛИЯН НИКОЛАЕВ МИКОВ
ЖУЛИЕН АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ
ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЗДРАВКО РУМЕНОВ ЗДРАВКОВ
ЗЛАТКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ЗОРА ПЕТРОВА ГРУЕВА
ЗЮМБЮЛА МАРИНОВА МЕТОДИЕВА
ИВАЙЛО НИНОВ МАРИНОВ
ИВАЛИН ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
ИВАЛИНА ГЕНОВА МАРИНОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ НИНОВ
ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ИВАН КЪНЧЕВ ТОДОРОВ
ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИГНАТОВ
ИВАН ПАВЛИНОВ ГЕРГОВ
ИВАН ХРИСТОВ ДИНИНСКИ
ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ГАНЧЕВА ХИНКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ТРИФОНОВА
ИВАНКА ЙОНЧЕВА ВРАТНЯШКА
ИВАНКА КОЛЕВА МИХОВА
ИВАНКА ЛАЛОВА ЦОЛОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ИВО ТИХОМИРОВ ТРИФОНОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ЙОНЧЕВА
ИЛАРИОН БОРИСОВ МИНКОВ
ИЛИЯ ГЕРГОВ ЕМАНУИЛОВ
ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
ИЛИЯН ВИКТОРОВ ИГНАТОВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЮЛИАНОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ НЕНЧЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ИРИНА ЦВЕТАНОВА КИЛОГРАМСКА
ИСКРА ЕМИЛОВА КАЗАКОВА
ИСКРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ИСКРА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
ИСКРЕН АСПАРУХОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЙОАНА МАКСИМОВА ВЕЛЧЕВА
ЙОВКА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА
ЙОНЧО ПЪШОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ НИНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ТОНЧЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕРГОВ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦОНИНСКИ
ЙОРДАНА ЛАМБОВА ЦВЕТКОВА
ЙОРДАНКА НИНОВА ЦЕКОВА
ЙОРДАНКА ЦОЛОВА ИВАНОВА
ЙОТО ЙОРДАНОВ ЙОТОВ
ЙОТО ЛОЗАНОВ НИНОВ
ЙОЦА ХРИСТОВА НАЧЕВА
КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ
КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ КИРОВ
КАМЕЛИЯ ЕМИЛОВА СИМОВА
КАМЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
КАТЕРИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР НИНОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ГОРАНОВ
КРАСИМИР СПАСОВ ЦЕНОВ
КРИСТИЯН СЛАВКОВ ЦАКОВ
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
КСЕНИЯ АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КУНА ЦЕКОВА ЧОЛАШКА
КУНО ИВАНОВ КОСТОВСКИ
КЪНЧО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЛИДИЯ ЛИЛОВА СТЕФАНОВА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА БОГДАНОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ЦАНОВА ГОРНИШКА
ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ НИНОВ
ЛЮБКА ХРИСТОВА ГЕНОВА
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИРКА ЗАХАРИНОВА ДИМИТРОВА
ЛЮДМИЛ КРУМОВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛ САШЕВ ДИМИТРОВ
МАГДАЛЕНА МИТКОВА БОРИСОВА
МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ ДАНАИЛОВ
МАКСИМ ЦЕКОВ ВЕЛКОВ
МАЛИНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
МАНУЕЛА ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА
МАНУША СЕРГЕЕВА ЛИЧЕВА
МАНУШКА ПЕТРОВА ХАЗЕНЙОРЛ
МАРГАРИТА ДАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
МАРИЙКА ЦАНКОВА ЯНЧЕВА
МАРИН МАРКОВ СТЕФАНОВ
МАРИНЕЛА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕНИШКА
МАРИЯ ДИЛКОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ДОНКОВА АСЕНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ВЪРБАНОВСКА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕРГОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЧУЛАШКА
МАРИЯ ХРИСТОВА КОСТОВСКА
МАРИЯНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯНА ПЕНЧЕВА АТАНАСОВА
МАРУСЯ ГАНЕВА КОЛИБАРСКА
МАТО ПЕТРОВ МАТОВ
МАТО ХРИСТОВ ЙОТОВСКИ
МАЯ ПЕТРОВА ЦЕНОВА
МЕТОДИ ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
МИГЛЕНА СИЛВИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛАДИН ШИБИЛОВ МИЛАДИНОВ
МИЛЕН МИЛЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МИЛИЦА ДИКОВА МАТОВА
МИЛКА ИЛИЕВА СЪЛОВСКА
МИЛКА ПАВЛОВА ЦВЕТАНОВА
МИЛЧО АНОВ МИЛАДИНОВ
МИЛЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ЯНЧЕВ
МИЛЧО МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРОСЛАВ АСПАРУХОВ БОРИСОВ
МИРОСЛАВ ГЕНОВ ДЕНКОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МАРИНОВ
МИТКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА
МИТКА БОГДАНОВА ВЕЛЧЕВА
МИТКА ЛИЛОВА ЙОРДАНОВА
МИТКО БОРИСОВ МАРИНОВ
МИХАЕЛА ЕМИЛОВА НИНЧЕВА
МИХАИЛА ЮЛИЯНОВА АНТОНОВА
МОМЧИЛ ТИХОМИРОВ СИМЕОНОВ
МОНИКА АНЖЕЛОВА КАРЛОВА
МОНИКА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
НАДЕЖДА АТАНАСОВА МАРИНСКА
НАДЕЖДА ТРИФОНОВА БОБОВСКА
НАДЯ ЗАМФИРОВА ИЛИЕВА
НАНКА ЦЕНОВА ПЕТКОВА
НАСКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
НАСТЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
НАТАЛИЯ ХРИСТИНОВА АТАНАСОВА
НЕВЕНА ХРИСТИНОВА ГЕРГОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ЦОНОВА
НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
НЕЛСЪН АЛБЕРТОВ КАЗАКОВ
НЕНКА ИВАНОВА БОНОВСКА
НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ МАТОВ
НИКОЛА СИМЕОНОВ БОБОВСКИ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛИНА ДОНОВА СЪЛОВСКА
НИКОЛИНА НЕШКОЛОВА СТИПЦОВСКА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА БОНОВСКА
НИНА ИВАЙЛОВА НИНОВА
НИНА НИНОВА МАРИНОВА
НИНА СВЕТЛИНОВА ТОДОРОВА
НИНО КРАСИМИРОВ НИНОВ
ОГНЯН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ОГНЯН КАМЕНОВ ФИЛИПОВ
ПАВЕЛ ГЕНОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ
ПАВЛИН ПЕТРОВ ГЕРГОВ
ПАВЛИН ТОДОРОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
ПАРАСКЕВА СТОЙКОВА ТОШОВА
ПЕНА ДИМИТРОВА ЦЕНКОВСКА
ПЕНКА ТОДОРОВА ГАЛИНКИНА
ПЕНЧО ИВАНОВ НИНОВ
ПЕПА ИЛИЕВА НИНОВА
ПЕПА ПАВЛОВА ТРИФОНОВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ПЕТРА ИВАНОВА КАЛЧОВСКА
ПЕТРАНА ИВАНОВА ЗАЙРАШКА
ПЕТРАНКА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА
ПЕТРУША ДИМИТРОВА САВЧЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ГАВРИЛОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЗАНОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЯ КИРИЛОВА КИРОВА
ПЕТЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
ПЕЦА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
ПЛАМЕН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН ОГНЯНОВ ФИЛИПОВ
РАДКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РАДКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
РАДОСЛАВ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
РАЯ ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
РЕНЕТА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
РЕНИ РАНГЕЛОВА МАРИНОВА
РОМАН ДИМИТРОВ АРСОВ
РОСЕН МАРГАРИТОВ ГЕОРГИЕВ
РОСИЦА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
РУМЕН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ЗДРАВКОВ ГОРАНОВ
РУМЯНА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА
РУМЯНА БОРИСОВА БОНОВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
РУМЯНА ЙОРДАНОВА НАЧЕВА
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ОГНЯНОВА
САШО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
САШО ХРИСТОВ ГОРНИШКИ
САШО ЮРИЕВ АТАНАСОВ
СВЕТЛИН ТОДОРОВ ЦЕКОВ
СВЕТЛИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛИНА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА
СВЕТОСЛАВ МЛАДЕНОВ ЮЛИЯНОВ
СВЕТОСЛАВА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
СЕВДА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
СЕВЕРИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
СЕВЕРИНА ЙОРДАНОВА ГЕРГОВА
СИЙКА ТОДОРОВА ЦОНИНСКА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА БАЧИЙСКА
СИЛВИЯ ТИХОМИРОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ ЦОЛОВА НАЧЕВА
СИМЕОН КУНОВ ЦВЕТАНОВ
СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
СЛАВИ ВЕСЕЛИНОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВИ МИЛКОВ АНГЕЛОВ
СЛАВИ СЛАВЧЕВ ОГНЯНОВ
СЛАВКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СЛАВКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СЛАВЧО ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
СЛАВЧО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
СЛАВЧО ЦВЕТКОВ РЕЗАШКИ
СЛАДИНКА ЦВЕТАНОВА РОМАНОВА
СНЕЖАНА БОГДАНОВА СНЕЖАНОВА
СНЕЖАНА КРАСЕВА АВРАМОВА
СОНЯ ВЕРЧОВА МАРИНОВА
СОНЯ ЕМИЛОВА ВЕЛЧЕВА
СОНЯ СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СОНЯ ЮЛИЯНОВА ЮЛИЯНОВА
СПАС ДАМЯНОВ ПАВЛОВ
СРЕБРИНА ЛИЛОВА МИКОВА
СРЕБРИНА НИКОЛАЕВА МИКОВА
СТАНИСЛАВ ДЕЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ КОЛИБАРСКИ
СТАНИСЛАВ СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
СТАНИСЛАВА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
СТЕЛА БИСЕРОВА АНДРЕЕВА
СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
СТЕФАН ГЕНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ДЕТЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ КИРОВ
СТЕФАНА ГЕРГОВА ИВАНОВА
СТЕФАНА ЛАЗАРОВА НЕДЯЛКОВА
СТЕФКА ГАНОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
СТЕФКА СИМЕОНОВА КРУМОВА
СТОЯН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ТАНЯ БОРИСЛАВОВА ДИЛКОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ДИЛКОВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
ТАТЯНА МАРИНОВА БЛАЖЕВА
ТЕОДОР КРАСИМИРОВ НИНОВ
ТЕРЕЗА АЛЬОШЕВА НИНЧЕВА
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ТИХОМИР СИМЕОНОВ ПЕШАНОВСКИ
ТИХОМИР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕЛЕНКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВРАТНЯШКИ
ТОДОР ДИМИТРОВ СЪЛОВСКИ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ТОДОР ПАВЛОВ НИКОЛОВ
ТОДОР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ДАНЧЕВ
ТОДОР ХРИСТОВ НАЧЕВ
ТОДОР ХРИСТОВ ЧОЛАШКИ
ТОДОРА ВЪЛЧОВА КОЖУХАРОВА
ТОДОРА ИВАНОВА ЛИЛОВА
ТОДОРИЦА ГЕОРГИЕВА МИШОВА
ТОДОРКА ЛИЛОВА ЮЛИАНОВА
ТОШКО ПЕНКОВ НЕНЧЕВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ БЛАЖЕВ
ФАНЯ СТОЯНОВА НАЧЕВА
ФИЛИП ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
ФИЛИПА ИВАНОВА ИВАНОВА
ХАРАЛАМПИ ТОНОВ СИМЕОНОВ
ХРИСТАНА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА
ХРИСТАНА ДИМИТРОВА НАНОВСКА
ХРИСТАНА ЛАШОВА КОЛИБАРСКА
ХРИСТАНА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА КИРОВА
ХРИСТИНА ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО БАНКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ГЕРГОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ БОНОВСКИ
ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ЦВЕТА ИЛИЕВА НЕДКОВА
ЦВЕТА ЦОЛОВА ПОПОВСКА
ЦВЕТАН ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ГЕНОВ МИХОВ
ЦВЕТАН ГЕНОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ХИНКОВ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ИГНАТОВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА МАНЧОВСКА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА НЕДКОВА
ЦВЕТАНА МАРИНОВА ПАЦОВА
ЦВЕТАНКА ГЕНОВА ГАНОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА НИНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ГОРАНОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ВЕЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИН ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МИХАИЛОВА ИГНАТОВА
ЦВЕТЕЛИНА НАЧКОВА НАЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТКО ВЛАДИМИРОВ МАРИНОВ
ЦВЕТКО ЙОРДАНОВ ЦОНИНСКИ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР САШЕВ ГОРНИШКИ
ЦЕКО ТОДОРОВ ПАНЬОВСКИ
ЦЕНКО ХРИСТОВ БАНКОВ
ЦОЛО ХРИСТОВ НАЧЕВ
ЮЛИАН ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЮЛИАНОВА
ЮЛИЯ ХРИСТОВА ГЕНОВА
ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ ДАНАИЛОВ
ЮРИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЯНКА ХРИСТОВА ИГНАТОВА