Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис “Предлагани ценови параметри”

Съобщение за отваряне на плик с надпис “Предлагани ценови параметри” относно:Обществена поръчка с предмет “Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления,  Пълният текст може да прочетете от линка по- долу:

съобщение цени