Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на плик с надпис “Предлагани ценови параметри”,съдържащ “Ценово предложение”

Съобщение за отваряне на плик с надпис “Предлагани ценови параметри”,съдържащ “Ценово предложение”

относно обществена поръчка  с предмет “Изпълнение на строително – монтажни работи по проект “Реконструкция на уличната мрежа в община Искър”.

Пълният текст може да прочетете от линка по- долу:

Строително-монтажни работи улици