Get Adobe Flash player

Съобщение относно доклада за ОВОС за инвестиционно предложение добив и първична преработка от находище “Феникс”

Съобщение относно доклада за ОВОС за инвестиционно предложение добив и първична преработка от находище “Феникс”:

< оригинален текст на съобщението >