Get Adobe Flash player

iskarbg

Конкурс за длъжността „Здравен медиатор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.02.2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Искър – стая № 203, ет. 2, ще се проведе конкурс за длъжността „Здравен медиатор“
Конкурсът ще се проведе на два етапа – непосредствено един след друг, както следва:
I – ви етап: Преглед на представените от кандидатите документи
II- ри етап: Провеждане на интервю с одобрените напърви етап кандидати

ПОКАНА

Община Искър, област Плевен ще проведе Информационен ден за разясняване на условията и реда за ползване и предлагане на услугата «личен асистент» на 29.01.2018 год. /понеделник/ от 10:00 часа в гр.Искър, Общинска администрация, ул. „Г.Димитров” №38, ет 1, Информационен център за обслужване на граждани. Очакваме Ви !

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №345/29.11.2017 година на Кмета на Община Искър,

 

 

ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ

 

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 г. на 11.01.2018 г.  от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър.

 

Временно прекъсване на електроснабдяването за периода 04-09 декември 2017

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 04-09 декемри 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

гр.Искър

На 04.12.2017 г.(понеделник)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

На 05.12.2017 г.(вторник)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

На 06.12.2017 г.(сряда)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

На 07.12.2017 г.(четвъртък)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

На 08.12.2017 г.(петък)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

На 09.12.2017 г.(събота)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

Улици: „Братя Миладинови“, „Балчик“ „Кирил и Методий“, „Маркс“, „Тунджа“, „Първи Май“, „Стоян Заимов“, „Чаталджа“,“Урал“,“Хр.Ботев“,“Цветан Спасов“,“Чапаев“,Яне Сандански“

С водосвет и първа копка бе даден стартът на строително – монтажните работи на фабрика за безвредно производство.

Първа копка за изграждането на фабрика за сглобяване на автоматични предпазители направиха днес в гр. Искър. Кметът на община Искър инж. Валентин Йорданов, заедно с представители на изпълнителя и инвеститора даде ход на стратегическото строителство в града. Общината е предоставила терен на фирмата „Борима“ АД, върху който да бъде застроена производствената база на фабриката. Инвеститорите ще направят всичко възможно да гарантират работата и приходите на много жители на общината.

Временно прекъсване на електроснабдяването за периода 13 – 18 ноември 2017 г. включително.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 – 18 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

гр.Искър

На 13.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 14.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 15.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 16.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 17.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 18.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: „Братя Миладинови“, „Вапцаров“, „Кирил и Методий“, „Николай Петрини“, „Тунджа“, „Христо Наумов“, „Цвятко Георгиев“, „Чаталджа“.

с. Писарово

На 13.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 14.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 15.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 16.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 17.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 18.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: „Вера Златарева“, „Волга“, „Георги Димитров“, „Иван Рилски“, „Лазар Станев“, „Николай Й. Вапцаров“, „Петко Напетов“, „Райко Даскалов“, „Софроний Врачански“, „Спас Дупаринов“, „Христо Ботев“.

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в град Искър

Областен информационен център – Плевен проведе информационна среща/открита приемна на площада пред Oбщина Искър за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. На срещата бяха представени актуалните и предстоящите процедури за 2017 г. и 2018 г. по Програма за развитие на селските райони.

Обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план и доклад за Екологична оценка на община Искър

Днес 09.11.2017г. от 11.00 часа в Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“ град Искър, Зала 2 се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план община Искър и докладът за Екологичната оценка към него. При разработването на плана са засегнати демографските проблеми, съществуващото положение на изпълнената техническа инфраструктура, екологичната обстановка в района, територии за обществено ползване и производствена дейност, както и набелязаните мерки и концепцията за развитието на общината за следващите 20 години.

Временно прекъсване на електроснабдяването (06 – 10 ноември 2017 )

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 – 10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

гр.Искър

На 06.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 07.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 08.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 09.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 10.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 11.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: Братя Миладинови, Вапцаров, Кирил и Методий, Николай Петрини, Тунджа, Христо Наумов, Цвятко Георгиев, Чаталджа.

с. Писарово

На 06.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 07.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 08.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 09.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 10.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 11.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: Вера Златарева, Волга, Георги Димитров, Иван Рилски, Лазар Станев, Николай Й. Вапцаров, Петко Напетов, Райко Даскалов, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Христо Ботев.

Временно прекъсване на електроснабдяването (30 – 31 октомври)

Временно прекъсване на електроснабдяването

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 – 31 октомври и 01 – 04 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Искър

гр.Искър

На 30.10.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 31.10.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 01.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 02.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 03.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 04.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: Братя Миладинови, Вапцаров, Кирил и Методий, Николай Петрини, Тунджа, Христо Наумов, Цвятко Георгиев, Чаталджа.

с. Писарово

На 01.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 02.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 03.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

На 04.11.2017 г.(събота)  от 08:30 ~ 16:30 ч.

Улици: Вера Златарева, Волга, Георги Димитров, Иван Рилски, Лазар Станев, Николай Й. Вапцаров, Петко Напетов, Райко Даскалов, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Христо Ботев.

с. Староселци

На 02.11.2017 г.(сряда)  от 09:00 ~ 16:00 ч.

Улици: Вилхелм Пик, Гурко, Даме Груев, Димитър Благоев, Извън регулация, Кирил и Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Любен Каравелов, Митко Палаузов, Н. Й. Вапцаров, Огоста, Отец Паисий, Поп Андрей, Райна Княгиня, Скобелев, Фердо, Христо Манчев, Цветан Спасов, Яне Сандански.