Get Adobe Flash player

iskarbg

Съобщение за удължен срок на електронното преброяване

Съобщение за удължен срок на електронното преброяване

С решение на Министерския съвет беше удължен срокът на електронното преброяване. То ще продължи до 24:00 часа на 30 септември 2021 г. Периодът за провеждане на преброяването с преброител и крайния срок остават непроменени. Напомняме, че преброяването с преброител стартира в 08:00 часа на 18 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

 

КОНТАКТИ на Общинска преброителна комисия (ОПК) на община ИСКЪР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева – Секретар на община Искър – 0879 010 314;

 

СЕКРЕТАР:

Бояна Чулева – Старши експерт в ОСИ – Плевен, ТСБ-Северозапад – 0879 338840;

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Десислав Атанасов – Кмет на кметство с. Долни Луковит – 0877848671 ;
  2. Семьон Вълов – Кмет на кметство с. Писарово – 0879010274;
  3. Людмил Иванов – Кмет на кметство с. Староселци – 0879010273
  4. Радослав Андреев – Главен специалист УТКРС и ИК в община Искър – 065 163 715;
  5. ЙОРДАНКА МИНКОВСКА – СТ.ЕКСПЕРТ ГРАО и ЛБД в община Искър – 0879 010 285;

 

 

Телефонни номера на служителите ГРАО гр. Искър и Кметствата:

 

ГРАО“ гр. ИСКЪР – 0879/010285 – Йорданка Минковска

ГРАО с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ – 0886/326685 – Велислава Поповска

ГРАО с. СТАРОСЕЛЦИ – 0878/960601Петя Свиленска

ГРАО“ с. ПИСАРОВО – 0879/010286 – Георги Флоров

 

Съобщение за участие в Електронно преброяване 2021

 

Участие в Електронно преброяване 2021 г.

 

Електронното преброяване ще започне в 0,00 часа на 7 септември и ще продължи до 24,00 часа на 17 септември  2021 г.

 

Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта на адрес: www.census2021.bg .

 

Попълването на електронната карта е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. Можете да се запознаете предварително с преброителната карта на следния адрес: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf

 

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването!

Данните от преброяването ще се използват в процеса на вземане ан решения и разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

ОБУЧЕНИЕ за Преброяване 2021

Обучение на преброители и контрольори за Преброяване 2021 в община Искър ще се проведе на 1-ви септември при спазване на противоепидемичните мерки

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Искър, област Плевен съвместно с ТСБ – Северозапад организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Искър. Списъкът на одобрените лица от НСИ е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.com/преброяване-2021г и във фейсбук страницата на адрес: https://www.facebook.com/iskarbg .

Обучението ще се проведе в зала № 2 на Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893”, гр. Искър на 1-ви септември (сряда) 2021 година от 9,30 часа !

Ще бъде използван не повече от 30% от капацитета на залата от 120 места.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ e получил от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

За контакти с отдел „Статистически изследвания-Плевен“ при ТСБ – Северозапад – тел.: 064/890421;

 

Съобщение за насрочено заседание

Съобщение за насрочено заседание

Общински съвет – Искър уведомява заинтересованите лица, че насроченото заседание на 29 юли 2021 г. (четвъртък) ще бъде с начален час 11:00 часа. Заседанието ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – гр.Искър при същия предварително обявен дневен ред.

Съобщение za гласуване на избирателите под карантина

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето !

Заявлението се подава в срок не по-късно от три дни 2021 г. преди изборния ден на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com .

 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.

 

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с пробно гласуване с машини на 01.07.2021 г. (четвъртък)

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Общинска администрация гр. Искър организира пробно гласуване с машини.

Демонстарционното пробно гласуване ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 17:15 ч. до 19:30 ч. и на 02.06.2021г. (петък) от 09:00 часа до 16:00 часа в сградата на Общината във фоайето на първия етаж.

Община Искър кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда в сградата на общината.

Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.