Get Adobe Flash player

iskarbg

ОБУЧЕНИЕ за Преброяване 2021

Обучение на преброители и контрольори за Преброяване 2021 в община Искър ще се проведе на 1-ви септември при спазване на противоепидемичните мерки

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Искър, област Плевен съвместно с ТСБ – Северозапад организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Искър. Списъкът на одобрените лица от НСИ е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.com/преброяване-2021г и във фейсбук страницата на адрес: https://www.facebook.com/iskarbg .

Обучението ще се проведе в зала № 2 на Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893”, гр. Искър на 1-ви септември (сряда) 2021 година от 9,30 часа !

Ще бъде използван не повече от 30% от капацитета на залата от 120 места.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ e получил от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

За контакти с отдел „Статистически изследвания-Плевен“ при ТСБ – Северозапад – тел.: 064/890421;

 

Съобщение за насрочено заседание

Съобщение за насрочено заседание

Общински съвет – Искър уведомява заинтересованите лица, че насроченото заседание на 29 юли 2021 г. (четвъртък) ще бъде с начален час 11:00 часа. Заседанието ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – гр.Искър при същия предварително обявен дневен ред.

Съобщение za гласуване на избирателите под карантина

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето !

Заявлението се подава в срок не по-късно от три дни 2021 г. преди изборния ден на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com .

 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.

 

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

Не се изисква заявлението да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с пробно гласуване с машини на 01.07.2021 г. (четвъртък)

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Общинска администрация гр. Искър организира пробно гласуване с машини.

Демонстарционното пробно гласуване ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 17:15 ч. до 19:30 ч. и на 02.06.2021г. (петък) от 09:00 часа до 16:00 часа в сградата на Общината във фоайето на първия етаж.

Община Искър кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда в сградата на общината.

Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.

 

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Общинска администрация – Искър напомня, че на 26 юни 2021 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 12-НС;

-за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 18-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 14-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и кметствата на 26 юни 2021 г. до 17.30 ч.

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

 

Заповед № 319 от 25.06.2021 г. на Кмета на община Искър в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Заповед № 319 от 25.06.2021 г. на Кмета на община Искър в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

Заповедта можете да видите ТУК