Get Adobe Flash player

iskarbg

Проект “Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза…”

Качен е нов документ в секция “Наредби на ОБС“. Можете да го свалите от секцията или от бутона по долу.

ПРОЕКТ „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 2.12.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет гр.Искър, на адрес – гр. Искър, ул. “Георги Димитров” № 38 или на следния електронен адрес: obs_iskar@abv.bg

Nabuko (37.1 MiB, 46 downloads)

Договор № 13-13-60 за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ

Сега можете да свалите файло от Секция обяви или от линка отдолу.

34. Договор № 13-13-60 за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по оперативна програма програма Административен капацитет (112.0 KiB, 383 downloads)