Get Adobe Flash player

iskarbg

Протокол 37 и 38

Качени са нови файлове в секция решения на обс. Файловете можете да ги свалите от бутона отдолу.

37. Протокол №37 Решения от 451 до 465 (77.4 KiB, 368 downloads)

38. Протокол №38 решения 466-468 (26.4 KiB, 356 downloads)

Обява за търг

Качен е нов файл в секция обяви. Файла можете да го свалите от бутона по долу.

39, Обява за търг (187.5 KiB, 479 downloads)

Разяснение №1 от 30.01.2014г. По документация за участие в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на ЗОП с предмет „избор на изпълнител за извършване на функционален анализ…

Файла можете да свалите от линка долу.

20. Разяснение №1 от 30.01.2014г. По документация за участие в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на ЗОП с предмет "избор на изпълнител за извършване на функционален анализ и подобряване на организацията на работа в общинска админи (287.2 KiB, 479 downloads)

Проведе се пресконференция по проект с рег №13-13-60/24.10.2013г

Файла можете да го свалите от секция обяви или от бутона долу.

37. Проведе се пресконференция по проект с рег. №13-13-60/24,10,2013г. (1.5 MiB, 383 downloads)

Избор на изпълнител за Извършване на функционален анализ и Подобряване на организацията на работа в общинска администрация Искър

Добавен е нов файл в секция обществени поръчки. Файла можете да го свалите от линка от долу.

19.Избор на изпълнител за Извършване на функционален анализ и Подобряване на организацията на работа в общинска администрация Искър (4.6 MiB, 401 downloads)

Покана за пресконференция по проект №13-13-60/24.10.2013г.

Качен е нов файл в сайта. Можете да го свалите от секция обяви или от бутона от долу.

 

35. Покана за пресконференция по проект №13-13-60/24.10.2013г. (117.5 KiB, 436 downloads)

Наредби №20, №24 и №27

Наредбите можете да ги свалите от секцията с наредби или от линковете отдолу.

18. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър (416.0 KiB, 940 downloads)

19. Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (270.0 KiB, 738 downloads)

20. Наредба №27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър (165.0 KiB, 701 downloads)

Наредба №26 – проект

Качен е нов файл в секция наредби на обс. Файла можете да го свалите от бутона отдолу.

 

Проект „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза…“

Качен е нов документ в секция „Наредби на ОБС„. Можете да го свалите от секцията или от бутона по долу.

ПРОЕКТ „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 2.12.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Искър“. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет гр.Искър, на адрес – гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38 или на следния електронен адрес: obs_iskar@abv.bg

Nabuko (37.1 MiB, 63 downloads)