Get Adobe Flash player

Открита процедура „Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. „Отец Паисий“ и ул. „Петър Берон“, гр. Искър“

 

Открита процедура "Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. "Отец Паисий" и ул. "Петър Берон", гр. Искър"    [31.10.2014]   [47.0 MiB]   [153 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 631402

 

Уникален номер АОП (Обявление) –  631401

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [15.12.2014]   [800.3 KiB]   [226 сваляния]

 

Решение за определяне на изпълнител.    [18.12.2014]   [573.6 KiB]   [215 сваляния]

 

Протокол №1 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [5.0 MiB]   [233 сваляния]

 

Протокол №2 от работата на комисията.    [18.12.2014]   [1.9 MiB]   [282 сваляния]

 

Договор за СМР с приложенията към него.    [22.12.2014]   [13.1 MiB]   [200 сваляния]

 

Информация за освободена гаранция за участие.    [23.12.2014]   [180.5 KiB]   [196 сваляния]