Get Adobe Flash player

Договаряне без обявление по ЗОП Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление – дизелово гориво – немаркирано за нуждите на ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър.

Уникален номер АОП (решение) – 640673


Покана за участие    [05.01.2015]   [1.4 MiB]   [217 сваляния]
Информация за изпълнение на договор.    [17.12.2015]   [1.5 MiB]   [58 сваляния]