Get Adobe Flash player

Договаряне без обявление по ЗОП: „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, за нуждите на Община Искър, улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия, находящи се в гр. Искър и детска градина на територията на гр. Искър“ за срок от 12 месеца.

Решение    [20.01.2015]   [178.0 KiB]   [237 сваляния]

Уникален номер АОП (решение) – 640673

 

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП    [27.01.2015]   [74.0 KiB]   [245 сваляния]

 

Информация за плащания по договор № Д-ОА-16    [11.05.2015]   [175.2 KiB]   [206 сваляния]

 

Информация за извършено плащане (Д-OA-16)    [12.06.2015]   [359.4 KiB]   [209 сваляния]

 

Информация за извършено плащане (Д-OA-16).    [07.07.2015]   [186.0 KiB]   [200 сваляния]

 

13. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [13.08.2015]   [185.5 KiB]   [200 сваляния]

 

14. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [08.09.2015]   [185.5 KiB]   [187 сваляния]

 

Информация за извършено плащане (Д-ОА-16)    [08.10.2015]   [186.5 KiB]   [51 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [185.5 KiB]   [192 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [08.12.2015]   [185.5 KiB]   [49 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [07.01.2016]   [185.5 KiB]   [45 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.     [08.02.2016]   [185.5 KiB]   [47 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [39 сваляния]

 

Информация за изпълнен договор.    [17.03.2016]   [115.3 KiB]   [36 сваляния]