Get Adobe Flash player

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

 

Протокол по чл.101г, ал.3 от закона на обществените поръчки    [23.01.2015]   [1.5 MiB]   [219 сваляния]

 

Решение №4/23.01.2015    [23.01.2015]   [633.7 KiB]   [218 сваляния]

 

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ “Мара Балева”, гр. Искър; Обособена позиция № 2: Доставка на храните    [12.01.2015]   [19.0 MiB]   [180 сваляния]

 

Уникален номер (публична покана) – 9037930