Get Adobe Flash player

test

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
О Б Я В А   за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни…
Публикувано на
О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г. 1.Със заповед № ОХ-182/19.02019…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект:…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по…


Публикувано на 28.02.2019
Icon of Пасища за индивидуарно ползване 19-20г Пасища за индивидуарно ползване 19-20г (33.4 KiB)

Публикувано на 13.12.2018
Icon of Заповед  №430 от 13.12.2018г. Заповед №430 от 13.12.2018г. (1.2 MiB)

Публикувано на 10.12.2018
Icon of Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг (1.5 MiB)

Публикувано на 06.12.2018