Get Adobe Flash player

test

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална…
Публикувано на
О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи…
Публикувано на
Съобщение за отваряне на ценовите оферти              На 10.01.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г.…
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №448/31.12.2018 година на Кмета на Община Искър, ОБЩИНА  ИСКЪР …
Публикувано на
Съобщение за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" пълния текст на съобщението може да прочетете от следният link


Публикувано на 13.12.2018
Icon of Заповед  №430 от 13.12.2018г. Заповед №430 от 13.12.2018г. (1.2 MiB)

Публикувано на 10.12.2018
Icon of Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг (1.5 MiB)

Публикувано на 06.12.2018
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1135 с площ 2250 кв.м ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1135 с площ 2250 кв.м (176.0 KiB)